دانلود کتاب Basic Medical Endocrinology Goodman, 3rd ed, 2003

نام کتاب: Basic Medical Endocrinology Goodman

نویسنده: H. Maurice Goodman

ویرایش: ۳

سال انتشار: ۲۰۰۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۲۹۰۴۲۱۹, ۰۱۲۲۹۰۴۲۱۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۷۵

حجم کتاب: ۱۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Academic Press

Description About Book Basic Medical Endocrinology Goodman From Amazon


Basic Medical Endocrinology, Third ویرایشprovides up-to-date coverage of rapidly unfolding advances in the understanding of hormones involved in regulating most aspects of bodily functions. The discussion focuses on molecular and cellular aspects of hormone production and action firmly rooted in the context of integrative physiology. Topics are approached from the perspective of a physiologist with four decades of teaching experience.
This book is richly illustrated with both descriptive schematic diagrams and laboratory findings obtained in clinical studies. Each of the thirteen in-depth chapters starts with an ‘Overview’ of the topic and ends with a ‘Suggested Reading’ list.
* Single authorship provides continuity and consistency between chapters
* Richly illustrated with over 200 illustrations
* IThirteen in-depth chapters incorporating the latest insights gleaned from rapidly expanding genetic studies of humans and rodents
* نویسندهhas taught subject for over 40 years

درباره کتاب Basic Medical Endocrinology Goodman ترجمه شده از گوگل


غدد درون ریز پزشکی پایه ، ویرایشسوم ، پوشش به روز پیشرفتهای به سرعت آشکار در درک هورمونهای دخیل در تنظیم بیشتر جنبه های عملکردهای بدن را فراهم می کند. این بحث بر جنبه های مولکولی و سلولی تولید و عملکرد هورمون متمرکز است که کاملاً در زمینه فیزیولوژی یکپارچه ریشه دارد. مباحث از دیدگاه یک فیزیولوژیست با چهار دهه تجربه تدریس ارائه می شود.
این کتاب هم با نمودارهای شماتیک توصیفی و هم با یافته های آزمایشگاهی به دست آمده در مطالعات بالینی بسیار غنی است. هر یک از سیزده فصل عمیق با یک “نمای کلی” از موضوع شروع می شود و با یک لیست “خواندن پیشنهاد شده” پایان می یابد.
* تالیف مجرد تداوم و سازگاری بین فصل ها را فراهم می کند
* غنی تر با بیش از ۲۰۰ تصویر
* سیزده فصل عمیق شامل آخرین بینش های به دست آمده از مطالعات ژنتیکی به سرعت در حال گسترش انسان و جوندگان
* نویسندهبیش از ۴۰ سال موضوع تدریس کرده است

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله