دانلود کتاب Biomarkers In Cardiovascular Disease, 2016

نام کتاب: Biomarkers In Cardiovascular Disease

نویسنده: Vinood B. Patel و Victor R. Preedy

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۰۷۷۶۷۷۷, ۹۷۸۹۴۰۰۷۷۶۷۸۴, ۹۷۸۹۴۰۰۷۷۶۷۹۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۲۴۱

حجم کتاب: ۲۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer Netherlands

Description About Book Biomarkers In Cardiovascular Disease From Amazon


On an annual basis, over 17 million people die due to cardiovascular disease. This represents a third of all global deaths. The World Health Organisation have identified cardiovascular disease as the leading cause of death worldwide. Although many cardiovascular conditions are preventable, there is a need for accurate characterisation and diagnosis of cardiovascular conditions before, during and after treatments. Much of this characterisation entails the use of biological indicators, i.e biomarkers. Biomarkers in Cardiovascular Disease combines detailed information on different cardiovascular conditions and the concomitant application of conventional, new and emerging biomarkers. It covers the latest knowledge, trends and applications. New platforms are described which combine advances in biomedical sciences, physics, computing and chemistry.

درباره کتاب Biomarkers In Cardiovascular Disease ترجمه شده از گوگل


به صورت سالانه ، بیش از ۱۷ میلیون نفر به دلیل بیماری های قلبی عروقی می میرند. این نشان دهنده یک سوم از کل مرگ های جهانی است. سازمان بهداشت جهانی بیماری های قلبی عروقی را به عنوان اصلی ترین علت مرگ در سراسر جهان شناسایی کرده است. اگرچه بسیاری از بیماری های قلبی عروقی قابل پیشگیری هستند ، اما نیاز به توصیف دقیق و تشخیص شرایط قلبی عروقی قبل ، حین و بعد از درمان وجود دارد. بیشتر این خصوصیات مستلزم استفاده از شاخص های بیولوژیکی است ، به عنوان مثال نشانگرهای زیستی. نشانگرهای زیستی در بیماری های قلبی عروقی اطلاعات مفصلی در مورد شرایط مختلف قلبی عروقی و کاربرد همزمان نشانگرهای زیستی متعارف ، جدید و نوظهور را با هم ترکیب می کند. این آخرین دانش ، روند و برنامه ها را پوشش می دهد. سیستم عامل های جدید توصیف شده است که پیشرفت های علوم زیست پزشکی ، فیزیک ، محاسبات و شیمی را ترکیب می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله