دانلود کتاب Capacitated Planned Maintenance – Models, Optimization Algorithms, Combinatorial And Polyhedral Properties, 2017

نام کتاب: Capacitated Planned Maintenance – Models, Optimization Algorithms, Combinatorial And Polyhedral Properties

نویسنده: Torben Kuschel

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۴۰۲۸۸۸, ۹۷۸۳۳۱۹۴۰۲۸۹۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۸۶

حجم کتاب: ۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Capacitated Planned Maintenance – Models, Optimization Algorithms, Combinatorial And Polyhedral Properties From Amazon


This book examines the problem of maintenance planning and scheduling in industrial production systems. It presents two practically relevant, deterministic mathematical models: the capacitated planned maintenance problem (CPMP) and the weighted uncapacitated planned maintenance problem (WUPMP). It introduces specific optimization algorithms such as construction heuristics, Lagrangean and tabu search metaheuristics. A problem independent hybrid approach links and alternates between two Lagrangean relaxations. It also analyzes the solvability with respect to the computational complexity of several problem classes, polyhedral properties and lower bounds. Computational studies demonstrate the performance of the heuristics, lower bounds, subgradients obtained from heuristics and the quality of dual information. This unique book includes implementation details and an introduction to the necessary theory making it suitable for upper undergraduate students.

درباره کتاب Capacitated Planned Maintenance – Models, Optimization Algorithms, Combinatorial And Polyhedral Properties ترجمه شده از گوگل


این کتاب مسئله برنامه ریزی و برنامه ریزی نگهداری در سیستم های تولید صنعتی را بررسی می کند. این مسئله دو مدل ریاضی قطعی مرتبط را ارائه می دهد: مسئله نگهداری برنامه ریزی شده خازنی (CPMP) و مسئله نگهداری برنامه ریزی نشده خازنی وزنه دار (WUPMP). این الگوریتم های بهینه سازی خاص مانند اکتشافی ساخت و ساز ، لاگرانژ و جستجوی تابو را با استفاده از فراباوری ارائه می دهد. یک رویکرد ترکیبی مستقل از مشکل ، بین دو آرامش لاگرانژ ارتباط برقرار می کند. همچنین حل شدگی را با توجه به پیچیدگی محاسباتی چندین طبقه مسئله ، خواص چند وجهی و مرزهای پایین تجزیه و تحلیل می کند. مطالعات محاسباتی عملکرد اکتشافی ، مرزهای پایین تر ، زیرشاخه های بدست آمده از روشهای اکتشافی و کیفیت کتاباطلاعات دوگانه را نشان می دهد. این کتاب بی نظیر شامل جزئیات پیاده سازی و مقدمه ای بر نظریه لازم است که آن را برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مناسب می سازد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله