دانلود کتاب Cardiovascular Oct Imaging, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Cardiovascular Oct Imaging

نویسنده: Ik-Kyung Jang

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۲۵۷۱۰۱, ۹۷۸۳۰۳۰۲۵۷۱۱۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۸

حجم کتاب: ۲۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Cardiovascular Oct Imaging From Amazon


This heavily revised second edition comprehensively reviews the use of optical coherence tomography (OCT) in cardiovascular practice. It provides detailed guidance on how to properly interpret OCT images and successfully utilise it in daily clinical practice Chapters cover the development and physics associated with OCT, relevant interpretation skills, OCT imaging artifacts, plaque erosion, bioabsorbable stent, the detection of vulnerable plaque, and the use of OCT imaging in unison with other modalities such as phase contrast imaging (PCI). Areas of potential future development are also covered

Cardiovascular OCT Imaging enables interventional cardiologists and cardiologists to quickly become both familiar and develop a detailed understanding of this technology to improve patient care and treatment outcome. It is a valuable reference for all practising and trainee medical professionals in cardiology, and in particular those who specialize in interventional cardiology.

درباره کتاب Cardiovascular Oct Imaging ترجمه شده از گوگل


این نسخه دوم به شدت تجدید نظر شده به طور جامع استفاده از توموگرافی انسجام نوری (OCT) را در عمل های قلبی عروقی بررسی می کند. این بخش راهنمای مفصلی در مورد نحوه تفسیر صحیح تصاویر OCT و استفاده موفقیت آمیز از آنها در عمل بالینی روزانه ارائه می دهد. این بخشها شامل فیزیک مرتبط با OCT ، مهارتهای مربوط به تفسیر ، مصنوعات تصویربرداری OCT ، فرسایش پلاک ، استنت قابل جذب در بدن ، تشخیص پلاک آسیب پذیر و استفاده از تصویربرداری OCT همزمان با سایر روشها مانند تصویربرداری با کنتراست فاز (PCI). مناطق توسعه بالقوه آینده نیز تحت پوشش قرار می گیرند

تصویربرداری OCT از قلب و عروق ، متخصصان قلب و قلب و عروق مداخله ای را قادر می سازد تا به سرعت آشنا شوند و درک دقیق این فناوری را برای بهبود مراقبت از بیمار و نتیجه درمان ایجاد کنند. این یک مرجع ارزشمند برای همه متخصصان پزشکی و کارآموز در قلب و عروق است ، و به ویژه کسانی که در قلب و عروق مداخله ای تخصص دارند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله