دانلود کتاب Chronic Lung Disease In Early Infancy, 2000

نام کتاب: Chronic Lung Disease In Early Infancy

نویسنده: Richard D Bland و Jacqueline J Coalson

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۰

کد ISBN کتاب: ۰۵۸۵۱۰۹۳۴۶, ۹۷۸۰۵۸۵۱۰۹۳۴۳, ۰۸۲۴۷۴۱۸۷۰, ۹۷۸۰۸۲۴۷۴۱۸۷۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۶۲

حجم کتاب: ۱۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Marcel Dekker

Description About Book Chronic Lung Disease In Early Infancy From Amazon


Content: Introduction / Claude Lenfant —
Part One. Clinical Aspects —
Historical Perspective: Early Observations and Subsequent Evolution of Bronchopulmonary Dysplasia / William H. Northway, Jr. —
Epidemiology of Bronchopulmonary Dysplasia: Clinical Risk Factors and Associated Clinical Conditions / Alma Martinez, Peter Dargaville, H. William Taeusch —
Clinical Course and Lung Function Abnormalities During Development of Neonatal Chronic Lung Disease / Eduardo Bancalari, Alvaro Gonzalez —
Radiographic Features of BPD and Potential Application of New Imaging Techniques / David K. Edwards, William H. Northway, Jr. —
Pathology of Chronic Lung Disease of Early Infancy / Jacqueline J. Coalson —
The Usefulness of Bronchoalveolar Lavage in Infants with Evolving Chronic Lung Disease / Carl W. White, Leland L. Fan —
Inflammatory Mediators in Neonatal Lung Disease / Christian P. Speer, Peter Groneck —
Infection in the Pathogenesis of Bronchopulmonary Dysplasia / William E. Benitz, Ann M. Arvin —
Ventilation Strategies and Bronchopulmonary Dysplasia / W. Alan Hodson —
Effect of Respiratory Care Practices on the Development of Bronchopulmonary Dysplasia / Michael R. Gomez, Thomas N. Hansen —
Influence of Surfactant Replacement on Development of Bronchopulmonary Dysplasia / Alan H. Jobe —
Drug Treatment for Established BPD / Thomas A. Hazinski —
Nutritional Issues in Chronic Lung Disease of Premature Infants / Ilene R.S. Sosenko, Michael T. Kinter, Robert J. Roberts —
Pulmonary Function in BPD and Its Aftermath / Eric C. Eichenwald, Ann R. Stark —
Cardiovascular Abnormalities in Bronchopulmonary Dysplasia / Michael Apkon, Rodrigo A. Nehgme, George Lister —
Long-Term Recovery from Bronchopulmonary Dysplasia / Solomon Alkrinawi, Victor Chernick —
The Goal: Prevention of BPD / Mildred T. Stahlman —
Part Two. Normal and Abnormal Alveolar and Airway Development —
Unique Features of the Immature Lung That Make It Vulnerable to Injury / Scott H. Randell, Stephen L. Young —
Hormonal Effects on Lung Maturation and Disease / Philip L. Ballard, Roberta A. Ballard —
Mechanisms and Physiological Sequelae of Reactive Species Injury to the Alveolar Epithelium / Imad Y. Haddad … [et al.] —
Surfactant in Chronic Lung Injury / Richard J. King, Samuel Hawgood —
The Regulation of the فرمتion of Pulmonary Alveoli / Donald J. Massaro, Gloria D. Massaro —
Factors Mediating Cell Growth in Lung Injury / A. Keith Tanswell … [et al.] —
Developmental Airway Structure and Function in Health and Chronic Lung Injury / Howard B. Panitch, Thomas H. Shaffer —
Part Three. Normal and Abnormal Development of the Lung Circulation and Interstitium —
Lung Development and the Effects of Chronic Hypoxia / Sheila G. Haworth —
Altered Development of the Pulmonary Circulation in Chronic Lung Injury / Marlene Rabinovitch —
Pulmonary Hypertension in Chronic Lung Disease of Infancy: Pathogenesis, Pathophysiology, and Treatment / Steven H. Abman —
Connective Tissues in Lung Development and Diseases in Early Infancy / David J. Riley —
Pulmonary Edema After Premature Birth: Progression from Acute to Chronic Lung Disease / Richard D. Bland, David P. Carlton —
Part Four. Mechanisms of Lung Injury and Repair During Development —
Molecular Mechanisms of Oxygen-Induced Lung Injury / Charles Vincent Smith, Stephen E. Welty —
Assessment of Tissue Injury from Reactive Oxygen Metabolites / Michael J. Thomas, Timothy W. Robinson, Henry Jay Forman —
Chronic Lung Disease of Early Infancy: Role of Neutrophils / Diane E. Lorant, Kurt Albertine, John F. Bohnsack —
The Role of Pulmonary Macrophages in Chronic Lung Disease of Early Infancy / Michael P. Sherman, William E. Truog —
Oxidants and Antioxidants: What Role Do They Play in Chronic Lung Disease? / H. Lee Frank, Ilene R.S. Sosenko —
Proteolytic Enzymes and Their Inhibitors in Lung Health and Disease / John R. Hoidal, Mari K. Hoidal —
Site- and Mechanism-Directed Interventions for Tissue Free Radical Injury / William R. Berrington … [et al.] —
Part Five. Models of Lung Injury and Repair During Development —
Genetic Models for the Study of Autocrine-Paracrine Signaling in Lung Development and Repair / Jeffrey A. Whitsett —
Animal Models of Chronic Lung Injury / Jacqueline J. Coalson … [et al.].

درباره کتاب Chronic Lung Disease In Early Infancy ترجمه شده از گوگل


مطالب: مقدمه / کلود لنفانت –
بخش اول. نکات بالینی —
چشم انداز تاریخی: مشاهدات اولیه و تکامل بعدی دیسپلازی برونکوپلومونر / ویلیام اچ نورث وی ، جونیور –
اپیدمیولوژی دیسپلازی برونکوپلومونر: عوامل خطر بالینی و شرایط بالینی همراه / آلما مارتینز ، پیتر داروگویل ، اچ ویلیام تایوش –
دوره بالینی و ناهنجاری های عملکرد ریه در طی پیشرفت بیماری مزمن ریه نوزادان / ادواردو بانکالاری ، آلوارو گونزالس –
ویژگی های رادیوگرافی BPD و کاربرد بالقوه تکنیک های جدید تصویربرداری / دیوید ک. ادواردز ، ویلیام ا. نورث وی ، جونیور –
آسیب شناسی بیماری مزمن ریه در اوایل نوزادی / ژاکلین ج. کوالسون –
سودمندی لاواژ Bronchoalveolar در نوزادان مبتلا به بیماری مزمن ریه در حال تکامل / کارل دبلیو وایت ، للاند الفان
واسطه های التهابی در بیماری ریه نوزادان / کریستین پی اسپیر ، پیتر گرونک –
عفونت در پاتوژنز دیسپلازی برونکوپلومونر / ویلیام ای. بنیتز ، آن م. آروین –
استراتژی های تهویه و دیسپلازی برونکوپلومونر / دبلیو آلن هادسون –
تأثیر روشهای مراقبت از تنفس در ایجاد دیسپلازی برونکوپلومونر / مایکل آر گومز ، توماس ن. هانسن –
تأثیر جایگزینی سورفاکتانت در ایجاد دیسپلازی برونکوپلومونر / Alan H. Jobe –
درمان دارویی برای BPD تاسیس / توماس A. Hazinski –
مسائل تغذیه ای در بیماری مزمن ریه نوزادان نارس / ایلین R.S Sosenko ، Michael T. Kinter ، Robert J. Roberts –
عملکرد ریوی در BPD و پیامدهای آن / Eric C. Eichenwald، Ann R. Stark –
ناهنجاری های قلبی عروقی در دیسپلازی برونکوپلومونر / مایکل اپون ، رودریگو A. نهگم ، جورج لیستر –
بهبودی طولانی مدت از دیسپلازی برونکوپلومونر / سلیمان آلکریناوی ، ویکتور چرنیک –
هدف: پیشگیری از BPD / Mildred T. Stahlman –
بخش دوم. توسعه آلوئولار و راه هوایی طبیعی و غیر طبیعی –
ویژگی های منحصر به فرد ریه نابالغ که آن را در معرض آسیب قرار می دهد / Scott H. Randell، Stephen L. Young –
اثرات هورمونی در بلوغ و بیماری ریه / فیلیپ ال بالارد ، روبرتا A. بالارد –
مکانیسم ها و عواقب فیزیولوژیکی آسیب گونه های واکنشی به اپیتلیوم آلوئولار / عماد ی. حداد … [و دیگران] –
سورفاکتانت در آسیب مزمن ریه / ریچارد جی کینگ ، ساموئل هاگود –
مقررات تشکیل آلوئول ریوی / دونالد ج. ماسارو ، گلوریا D. ماسارو –
عوامل واسطه ای برای رشد سلول در آسیب ریه / A. Keith Tanswell … [و دیگران] –
ساختار و عملکرد راه های هوایی در سلامت و آسیب مزمن ریه / هوارد ب. پانیچ ، توماس اچ شفر –
قسمت سوم رشد طبیعی و غیر طبیعی گردش ریه و بینابینی –
رشد ریه و تأثیر هیپوکسی مزمن / شیلا جی هاورث –
توسعه تغییر یافته گردش خون ریوی در آسیب مزمن ریه / مارلین رابینوویچ –
پرفشاری خون ریوی در بیماری مزمن ریه نوزادی: پاتوژنز ، پاتوفیزیولوژی و درمان / استیون اچ آبمان –
بافتهای همبند در رشد ریه و بیماریها در اوایل نوزادی / دیوید جی رایلی –
ادم ریوی پس از تولد زودرس: پیشرفت بیماری حاد به ریه مزمن / ریچارد دی بلاند ، دیوید پی کارلتون –
قسمت چهارم مکانیسم های آسیب و ترمیم ریه در حین توسعه –
مکانیسم های مولکولی آسیب ریه ناشی از اکسیژن / چارلز وینسنت اسمیت ، استیفن ای ولتی –
ارزیابی آسیب بافتی از متابولیتهای اکسیژن واکنش پذیر / مایکل جی توماس ، تیموتی دبلیو رابینسون ، هنری جی فرمن –
بیماری مزمن ریه از اوایل نوزادی: نقش نوتروفیل ها / دایان ای لورانت ، کورت آلبرتین ، جان اف بوهن ساک –
نقش ماکروفاژهای ریوی در بیماری مزمن ریه در اوایل نوزادی / مایکل پی شرمن ، ویلیام ای. تروگ –
اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها: آنها چه نقشی در بیماری مزمن ریه دارند؟ / H. لی فرانک ، ایلین R.S. سوسنکو –
آنزیم های پروتئولیتیک و بازدارنده های آنها در سلامت ریه و بیماری ها / جان آر. هیدال ، ماری ک. هویدال –
مداخلات هدایت شده توسط سایت و مکانیسم برای آسیب رادیکال بدون بافت / ویلیام آر. برینگتون … [و دیگران] –
قسمت پنجم مدل های آسیب ریه و ترمیم در طول توسعه –
مدل های ژنتیکی برای مطالعه سیگنالینگ اتوکرین-پاراکرین در توسعه و ترمیم ریه / جفری A. ویتس –
مدل های حیوانی آسیب مزمن ریه / Jacqueline J. Coalson … [و دیگران].

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله