دانلود کتاب Clinical Kinesiology And Anatomy, 4th ed, 2006

نام کتاب: Clinical Kinesiology And Anatomy

نویسنده: Lynn Lippert

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۰۳۶۱۲۴۳۳, ۹۷۸۱۴۲۹۴۲۶۷۸۷, ۰۸۰۳۶۱۲۴۳۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۶۷

حجم کتاب: ۳۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: F.A. Davis Company

Description About Book Clinical Kinesiology And Anatomy From Amazon


Lynn Lippert adds a greater emphasis onclinical insights and functional connections toher easy-to-understand, well-organized 4thedition text. This accurate and thoughtfullyupdated edition is what should be at the heartof your clinical kinesiology course to helpstudents analyze the mobility of specific jointsin various activities of daily living. The firstseven chapters describe the various bodysystems, terminology, and biomechanicalprinciples that will be applied in the individualjoint chapters that follow.

درباره کتاب Clinical Kinesiology And Anatomy ترجمه شده از گوگل


لین لیپرت تأکید بیشتری بر بینشهای بالینی و اتصالات عملکردی دارد تا متن ۴ فاز قابل فهم و منظمی را داشته باشد. این نسخه دقیق و به روز شده با تفکر ، همان چیزی است که باید در قلب دوره بالینی بالینی شما باشد تا دانشجویان بتوانند تحرک مفاصل خاص را در فعالیت های مختلف زندگی روزمره تجزیه و تحلیل کنند. در فصل های اول ، سیستم های مختلف بدنی ، اصطلاحات و اصول بیومکانیکی توصیف می شود که در فصل های جداگانه جداگانه که در ادامه به کار می روند ، استفاده می شود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله