دانلود کتاب Clinical Microbiology For Diagnostic Laboratory Scientists, 2018

نام کتاب: Clinical Microbiology For Diagnostic Laboratory Scientists

نویسنده: Pitt Sarah J

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۷۴۵۸۲۳, ۱۱۱۸۷۴۵۸۲۵, ۹۷۸۱۱۱۸۷۴۵۸۴۷, ۱۱۱۸۷۴۵۸۴۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۹۸

حجم کتاب: ۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley-Blackwell

Description About Book Clinical Microbiology For Diagnostic Laboratory Scientists From Amazon


“Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists is designed to encourage the reader to take a modern, evaluative and integrative approach to diagnostic microbiology and to develop a way of thinking that can be applied to any diagnostic scenario. Through consideration of a selected range of infections caused by pathogenic bacteria, viruses, fungi, protozoa and helminths, the book encourages readers to explore connections between the available information about clinical symptoms, pathogenesis of infections and the approaches used in laboratory diagnosis, in order to develop new insights. There is an introductory chapter, which outlines the scope of clinical diagnostic microbiology and the key areas for the laboratory scientist to be aware of. In the subsequent six chapters, a type of infection is reviewed in depth, using particular pathogenic microorganisms to illustrate salient points. At the end of each chapter there are three exercises related to management of a diagnostic service and assessing the suitability of test methods to specific contexts. There are no right or wrong answers to these, but the reader can discuss them with their laboratory colleagues or university tutor. Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists will stimulate the reader in critical appraisal of published evidence and encourage problem-solving in the clinical laboratory context, through the use of examples to illustrate clinical and diagnostic issues. The book makes extensive use of published research in the form of journal articles, publically available epidemiological data, professional guidelines and specialist websites. It therefore considers topics which are relevant to professional scientists working in the area of diagnostic microbiology”–
“This book is designed to encourage the reader to take a modern, evaluative and integrative approach to diagnostic microbiology and to develop a way of thinking that can be applied to any diagnostic scenario. Through consideration of a selected range of infections caused by pathogenic bacteria, viruses, fungi, protozoa and helminths, the book encourages readers to explore connections between the available information about clinical symptoms, pathogenesis of infections and the approaches used in laboratory diagnosis, in order to develop new insights”– �Read more…
Abstract: “Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists is designed to encourage the reader to take a modern, evaluative and integrative approach to diagnostic microbiology and to develop a way of thinking that can be applied to any diagnostic scenario. Through consideration of a selected range of infections caused by pathogenic bacteria, viruses, fungi, protozoa and helminths, the book encourages readers to explore connections between the available information about clinical symptoms, pathogenesis of infections and the approaches used in laboratory diagnosis, in order to develop new insights. There is an introductory chapter, which outlines the scope of clinical diagnostic microbiology and the key areas for the laboratory scientist to be aware of. In the subsequent six chapters, a type of infection is reviewed in depth, using particular pathogenic microorganisms to illustrate salient points. At the end of each chapter there are three exercises related to management of a diagnostic service and assessing the suitability of test methods to specific contexts. There are no right or wrong answers to these, but the reader can discuss them with their laboratory colleagues or university tutor. Clinical Microbiology for Diagnostic Laboratory Scientists will stimulate the reader in critical appraisal of published evidence and encourage problem-solving in the clinical laboratory context, through the use of examples to illustrate clinical and diagnostic issues. The book makes extensive use of published research in the form of journal articles, publically available epidemiological data, professional guidelines and specialist websites. It therefore considers topics which are relevant to professional scientists working in the area of diagnostic microbiology”–
“This book is designed to encourage the reader to take a modern, evaluative and integrative approach to diagnostic microbiology and to develop a way of thinking that can be applied to any diagnostic scenario. Through consideration of a selected range of infections caused by pathogenic bacteria, viruses, fungi, protozoa and helminths, the book encourages readers to explore connections between the available information about clinical symptoms, pathogenesis of infections and the approaches used in laboratory diagnosis, in order to develop new insights”

درباره کتاب Clinical Microbiology For Diagnostic Laboratory Scientists ترجمه شده از گوگل


“میکروبیولوژی بالینی برای دانشمندان آزمایشگاهی تشخیصی به منظور تشویق خواننده به رویکردی مدرن ، ارزشیابی و تلفیقی برای میکروبیولوژی تشخیصی و ایجاد روشی برای تفکر که بتواند در هر سناریوی تشخیصی اعمال شود ، طراحی شده است. این کتاب با استفاده از باکتری های بیماری زا ، ویروس ها ، قارچ ها ، پروتوزوآها و کلمینت ها ، خوانندگان را ترغیب می کند تا به منظور ایجاد بینش جدید ، بین اطلاعات موجود در مورد علائم بالینی ، پاتوژنز عفونت ها و رویکردهای مورد استفاده در تشخیص آزمایشگاهی کشف کنند. یک فصل مقدماتی وجود دارد ، که طیف وسیعی از میکروبیولوژی تشخیصی بالینی و زمینه های کلیدی دانشمند آزمایشگاهی را از آن آگاه می کند. در شش فصل بعدی ، یک نوع عفونت با استفاده از میکروارگانیسم های بیماریزا خاص برای نشان دادن نقاط برجسته ، به طور عمیق بررسی می شود. در پایان در هر فصل سه تمرین مربوط به مدیریت یک روش تشخیصی وجود دارد خدمات و ارزیابی تناسب روشهای آزمون با زمینه های خاص. هیچ پاسخ صحیح یا غلطی برای این موارد وجود ندارد ، اما خواننده می تواند در مورد آنها با همکاران آزمایشگاه یا مربی دانشگاه صحبت کند. میکروبیولوژی بالینی برای آزمایشگاه تشخیصی دانشمندان در ارزیابی مهم شواهد منتشر شده خواننده را تحریک می کنند و با استفاده از مثالهایی برای نشان دادن مسائل بالینی و تشخیصی ، حل مسئله را در زمینه آزمایشگاه بالینی تشویق می کنند. در این کتاب از تحقیقات منتشر شده به صورت مقالات ژورنالی ، داده های اپیدمیولوژیک در دسترس عموم ، رهنمودهای حرفه ای و وب سایت های تخصصی استفاده گسترده ای شده است. بنابراین ، موضوعاتی را در نظر می گیرد که مربوط به دانشمندان حرفه ای هستند که در زمینه میکروبیولوژی تشخیصی فعالیت می کنند “-
“این کتاب برای تشویق خواننده به رویکرد مدرن ، ارزیابی و یکپارچه در مورد میکروبیولوژی تشخیصی و ایجاد روشی برای تفکر است که می تواند در هر سناریوی تشخیصی به کار رود. ویروس ها ، قارچ ها ، تک یاخته ها و کلمینت ها ، این کتاب خوانندگان را ترغیب می کند تا ارتباط بین اطلاعات موجود در مورد علائم بالینی ، پاتوژنز عفونت ها و رویکردهای مورد استفاده در تشخیص آزمایشگاهی را کشف کنند تا به منظور ایجاد بینش جدید “- �بیشتر بخوانید …
چکیده: “میکروبیولوژی بالینی برای دانشمندان آزمایشگاهی تشخیصی به منظور تشویق خواننده به رویکردی مدرن ، ارزشیابی و تلفیقی به میکروبیولوژی تشخیصی و ایجاد روشی برای تفکر است که می تواند برای هر سناریوی تشخیصی اعمال شود. از طریق در نظر گرفتن طیف انتخابی از عفونت های ناشی از باکتری های بیماری زا ، ویروس ها ، قارچ ها ، تک یاخته ها و کرم ها ، این کتاب خوانندگان را ترغیب می کند تا ارتباط بین اطلاعات موجود در مورد علائم بالینی ، پاتوژنز عفونت ها و رویکردهای مورد استفاده در تشخیص آزمایشگاهی را کشف کنند تا بتوانند بینش جدیدی ایجاد کنند. فصل مقدماتی ، که به طور خلاصه دامنه میکروبیولوژی تشخیصی بالینی و زمینه های کلیدی دانشمند آزمایشگاه را از آن آگاه می کند. در شش فصل بعدی ، یک نوع عفونت با استفاده از میکروارگانیسم های خاص بیماری زا برای نشان دادن نقاط برجسته ، به طور عمیق بررسی می شود. در پایان هر فصل سه تمرین مربوط به مدیریت a وجود دارد خدمات تشخیصی و ارزیابی تناسب روشهای آزمون با زمینه های خاص. هیچ پاسخ صحیح یا غلطی برای این موارد وجود ندارد ، اما خواننده می تواند در مورد آنها با همکاران آزمایشگاه یا مربی دانشگاه صحبت کند. میکروبیولوژی بالینی برای آزمایشگاه تشخیصی دانشمندان در ارزیابی مهم شواهد منتشر شده خواننده را تحریک می کنند و با استفاده از مثالهایی برای نشان دادن مسائل بالینی و تشخیصی ، حل مسئله را در زمینه آزمایشگاه بالینی تشویق می کنند. در این کتاب از تحقیقات منتشر شده به صورت مقالات ژورنالی ، داده های اپیدمیولوژیک در دسترس عموم ، رهنمودهای حرفه ای و وب سایت های تخصصی استفاده گسترده ای شده است. بنابراین ، موضوعاتی را در نظر می گیرد که مربوط به دانشمندان حرفه ای هستند که در زمینه میکروبیولوژی تشخیصی فعالیت می کنند “-
“این کتاب برای تشویق خواننده به رویکرد مدرن ، ارزیابی و یکپارچه در مورد میکروبیولوژی تشخیصی و ایجاد روشی برای تفکر است که می تواند در هر سناریوی تشخیصی به کار رود. ویروس ها ، قارچ ها ، تک یاخته ها و کلمینت ها ، این کتاب خوانندگان را ترغیب می کند تا ارتباط بین اطلاعات موجود در مورد علائم بالینی ، پاتوژنز عفونت ها و رویکردهای مورد استفاده در تشخیص آزمایشگاهی را کشف کنند تا به منظور ایجاد بینش جدید

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله