دانلود کتاب Clinical Microbiology – Quality In Laboratory Diagnosis, 2011

نام کتاب: Clinical Microbiology – کیفیت کتاب In Laboratory Diagnosis

نویسنده: Charles Stratton Md و Michael Laposata

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۱۹۳۶۲۸۷۱۹۶, ۹۷۸۱۹۳۶۲۸۷۱۹۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۶۴

حجم کتاب: ۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Demos Medical

Description About Book Clinical Microbiology – کیفیت کتاب In Laboratory Diagnosis From Amazon


Diagnostic Standards of Care Series Description: A key issue for every laboratory and individual laboratory practitioner is the assessment of risk and a current working knowledge of the standards of care established for diagnostic testing via guidelines, major studies and trials. The Diagnostic Standards of Care series presents an overview of the key diagnoses in clinical pathology using case examples to illustrate effective analysis of the case in light of current evidence and standards for the problem discussed. In addition to being practical diagnostic guides, these volumes will have a unique emphasis on quality assurance and evidence-based testing practices and the role of the pathologist in ensuring quality and patient safety. Clinical Microbiology address common medical errors seen in the clinical microbiology laboratory in order to show these errors to pathologists and laboratory technicians as well as clinicians. The goal is to allow such errors to be corrected by both individual effort and a systems approach in the laboratory. The book addresses potential medical errors in test ordering and specimen collection, testing in the laboratory, and reporting and interpretation of test results. Each of these phases can have an adverse impact on the diagnosis and treatment of an infectious disease if a medical error occurs. Potential medical errors are described and discussed in a clinical case-based learning format to effectively illustrate the conditions that contribute to these errors and enable the reader to recognize and avoid them in daily practice. Clinical Microbiology Features Descriptions of potential errors in test ordering and specimen collection in clinical microbiology Descriptions of potential errors in test performance in clinical microbiology Descriptions of potential errors in test reporting and interpretation in clinical microbiology Clinical case discussions provide “real world” illustrations of potential errors and how to anticipate and avoid them in practice Is Pocket-sized for Portability

درباره کتاب Clinical Microbiology – کیفیت کتاب In Laboratory Diagnosis ترجمه شده از گوگل


استانداردهای تشخیصی توصیف سری مراقبت ها: یک مسئله اساسی برای هر آزمایشگر و آزمایشگاه شخصی ارزیابی خطر و دانش فعلی استاندارد استانداردهای مراقبت است که برای آزمایش های تشخیصی از طریق راهنماها ، مطالعات عمده و آزمایشات تعیین شده است. مجموعه استاندارد های تشخیصی مراقبت ، با استفاده از مثالهای موردی ، نمای کلی از تشخیصهای کلیدی در آسیب شناسی بالینی را برای نشان دادن تجزیه و تحلیل موثر مورد با توجه به شواهد و استانداردهای موجود برای مسئله مورد بحث ارائه می دهد. این حجم ها علاوه بر راهنمای عملی تشخیصی ، تأکید بی نظیری بر تضمین کیفیت کتابو آزمایشات آزمایش مبتنی بر شواهد و نقش آسیب شناس در تضمین کیفیت کتابو ایمنی بیمار خواهند داشت. میکروب شناسی بالینی خطاهای رایج پزشکی را که در آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی مشاهده می شود ، نشان می دهد تا این خطاها را به آسیب شناسان و تکنسین های آزمایشگاهی و همچنین پزشکان نشان دهد. هدف این است که اجازه دهیم چنین خطاهایی با تلاش فردی و رویکرد سیستم در آزمایشگاه اصلاح شوند. این کتاب خطاهای بالقوه پزشکی در سفارش آزمایش و جمع آوری نمونه ، آزمایش در آزمایشگاه و گزارش و تفسیر نتایج آزمون را بیان می کند. در صورت بروز خطای پزشکی ، هر یک از این مراحل می تواند تأثیر نامطلوبی در تشخیص و درمان یک بیماری عفونی داشته باشد. خطاهای پزشکی بالقوه در قالب یادگیری مبتنی بر مورد بالینی توصیف و مورد بحث قرار گرفته است تا به طور موثر شرایطی را که به این خطاها کمک می کند نشان دهد و خواننده را قادر به تشخیص و جلوگیری از آنها در تمرین روزانه کند. ویژگی های میکروبیولوژی بالینی شرح خطاهای احتمالی در سفارش آزمایش و جمع آوری نمونه ها در میکروبیولوژی بالینی شرح خطاهای احتمالی در عملکرد آزمون در میکروب شناسی بالینی شرح خطاهای احتمالی در گزارش آزمایش و تفسیر در میکروب شناسی بالینی بحث های موردی بالینی تصاویر “دنیای واقعی” از خطاهای احتمالی را ارائه می دهد و نحوه پیش بینی و اجتناب از آنها در عمل آیا به اندازه جیبی برای قابلیت حمل است

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله