دانلود کتاب Comparative Diagnostic Pharmacology – Clinical And Research Applications In Living-System Models, 2006

نام کتاب: Comparative Diagnostic Pharmacology – Clinical And Research Applications In Living-System Models

نویسنده: C.P. Coyne

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۱۳۸۱۷۵۳۸, ۹۷۸۰۴۷۰۳۴۴۵۹۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۹۳۳

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley-Blackwell

Description About Book Comparative Diagnostic Pharmacology – Clinical And Research Applications In Living-System Models From Amazon


Comparative Diagnostic Pharmacology: Clinical and Research Applications in Living-System Models is the first evidence-based reference text devoted exclusively to the subject of applying pharmaceutical and biopharmaceutical agents as diagnostic probes in clinical medicine and investigative research.This unique and groundbreaking book is a versatile guide for clinicians and researchers interested in using pharmacologic agents to:

Diagnose disease
Assess physiological processes
Identify the appropriateness of a therapeutic agent
Determine appropriate dosing for therapeutic use.

Extensively referenced and organized by major body systems, individual topics are listed in an evidence-based format according to specific disease processes or physiological processes of interest. Each entry also includes information on the mechanism of action, administration, and diagnostic interpretation.

Descriptions have been provided for the application of diagnostic pharmaceuticals to assess a wide spectrum of diseases and physiological processes relevant to the fields of veterinary and human medicine. Comparative Diagnostic Pharmacology is useful not merely for pharmaceutical-oriented research investigations, but it will also prove invaluable for the monitoring and evaluation of physiological responses and disease processes in animal models.Content:
Chapter 1 Cardiovascular System (pages 5–۶۰):
Chapter 2 Central Nervous System (pages 61–۱۲۷):
Chapter 3 Endocrine System (pages 129–۱۷۷):
Chapter 4 Gastrointestinal System (pages 179–۲۲۰):
Chapter 5 Hematopoietic System (pages 221–۲۶۶):
Chapter 6 Hepatic System (pages 267–۳۳۵):
Chapter 7 Integumentary System (pages 337–۳۳۹):
Chapter 8 Musculoskeletal System (pages 341–۳۴۹):
Chapter 9 Reproductive System (pages 351–۳۵۴):
Chapter 10 Renal and Urinary Systems (pages 355–۳۷۳):
Chapter 11 Respiratory System (pages 375–۴۰۳):
Chapter 12 Cancer/Neoplastic Disease (pages 407–۴۲۴):
Chapter 13 Genetics and Nucleic Acids (pages 425–۴۳۸):
Chapter 14 Inflammation, Infection, and Sepsis (pages 439–۴۵۳):
Chapter 15 Metabolism, Electrolytes, and Hypoxia (pages 455–۴۷۰):
Chapter 16 Fluorescent and Pigment Dye Reagents (pages 473–۵۱۶):
Chapter 17 Magnetic Resonance Imaging (MRI) (pages 517–۵۶۷):
Chapter 18 Nuclear Planar Scintigraphy (pages 569–۶۷۵):
Chapter 19 Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) (pages 677–۷۲۹):
Chapter 20 Radiographic Image?Enhancing Agents (pages 731–۷۶۴):
Chapter 21 Ultrasonography (pages 765–۸۰۸):
Chapter 22 Biological and Synthetic Delivery Modalities (pages 811–۹۰۵):

درباره کتاب Comparative Diagnostic Pharmacology – Clinical And Research Applications In Living-System Models ترجمه شده از گوگل


داروسازی مقایسه ای تشخیصی: کاربردهای بالینی و تحقیقاتی در مدلهای Living-system اولین متن مرجع مبتنی بر شواهد است که منحصراً به موضوع استفاده از داروهای دارویی و داروهای بیودارویی به عنوان کاوشگرهای تشخیصی در پزشکی بالینی و تحقیقات تحقیقی اختصاص یافته است. این کتاب منحصر به فرد و پیشگام یک کتاب همه کاره است. راهنما برای پزشکان و محققان علاقه مند به استفاده از عوامل دارویی به:

بیماری را تشخیص دهید
فرآیندهای فیزیولوژیکی را ارزیابی کنید
مناسب بودن یک عامل درمانی را شناسایی کنید
دوز مناسب را برای استفاده درمانی تعیین کنید.

مباحث فردی به طور گسترده توسط سیستمهای اصلی بدن مورد ارجاع و سازماندهی قرار می گیرند ، با توجه به فرایندهای بیماری خاص یا فرایندهای فیزیولوژیکی مورد علاقه ، در قالب مبتنی بر شواهد ذکر می شوند. هر ورودی همچنین شامل اطلاعاتی در مورد مکانیسم عمل ، تجویز و تفسیر تشخیصی است.

توضیحاتی برای کاربرد داروهای تشخیصی برای ارزیابی طیف وسیعی از بیماریها و فرایندهای فیزیولوژیکی مربوط به حوزه های دامپزشکی و دارویی ارائه شده است. داروسازی تشخیصی تطبیقی ​​نه تنها برای تحقیقات تحقیقات دارویی مفید است ، بلکه همچنین برای نظارت و ارزیابی پاسخ های فیزیولوژیکی و روند بیماری در مدل های حیوانی بسیار ارزشمند خواهد بود.
فصل ۱ سیستم قلب و عروق (صفحات ۵-۶۰):
فصل ۲ سیستم عصبی مرکزی (صفحات ۶۱–۱۲۷):
فصل ۳ سیستم غدد درون ریز (صفحات ۱۲۹–۱۷۷):
فصل ۴ دستگاه گوارش (صفحات ۱۷۹–۲۲۰):
فصل ۵ سیستم خونساز (صفحات ۲۲۱–۲۶۶):
فصل ۶ سیستم کبدی (صفحات ۲۶۷–۳۳۵):
فصل ۷ سیستم یکپارچه (صفحات ۳۳۷–۳۳۹):
فصل ۸ سیستم اسکلتی عضلانی (صفحات ۳۴۱–۳۴۹):
فصل ۹ سیستم تولید مثل (صفحات ۳۵۱–۳۵۴):
فصل ۱۰ سیستم های کلیوی و ادراری (صفحات ۳۵۵–۳۷۳):
فصل ۱۱ سیستم تنفسی (صفحات ۳۷۵–۴۰۳):
فصل ۱۲ سرطان / بیماری نئوپلاستیک (صفحات ۴۰۷–۴۲۴):
فصل ۱۳ ژنتیک و اسیدهای نوکلئیک (صفحات ۴۲۵–۴۳۸):
فصل ۱۴ التهاب ، عفونت و سپسیس (صفحات ۴۳۹–۴۵۳):
فصل ۱۵ متابولیسم ، الکترولیتها و هیپوکسی (صفحات ۴۵۵–۴۷۰):
فصل ۱۶ معرفهای فلورسنت و رنگدانه (صفحات ۴۷۳–۵۱۶):
فصل ۱۷ تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) (صفحات ۵۱۷–۵۶۷):
فصل ۱۸ نقشه برداری هسته ای هسته ای (صفحات ۵۶۹–۶۷۵):
فصل ۱۹ توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) و توموگرافی رایانه ای انتشار انتشار تک فوتون (SPECT) (صفحات ۶۷۷–۷۲۹):
فصل ۲۰ تصویر رادیوگرافی؟ عوامل تقویت کننده (صفحات ۷۳۱–۷۶۴):
فصل ۲۱ سونوگرافی (صفحات ۷۶۵–۸۰۸):
فصل ۲۲ روش های تحویل بیولوژیکی و مصنوعی (صفحات ۸۱۱–۹۰۵):

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله