دانلود کتاب Complexity And Nonlinearity In Cardiovascular Signals, 2017

نام کتاب: Complexity And Nonlinearity In Cardiovascular Signals

نویسنده: Riccardo Barbieri و E. Pasquale Scilingo و Gaetano Valenza

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۵۸۷۰۹۷, ۳۳۱۹۵۸۷۰۹۹, ۹۷۸۳۳۱۹۵۸۷۰۸۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۳۵

حجم کتاب: ۱۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Complexity And Nonlinearity In Cardiovascular Signals From Amazon


This book reports on the latest advances in complex and nonlinear cardiovascular physiology aimed at obtaining reliable, effective markers for the assessment of heartbeat, respiratory, and blood pressure dynamics. The chapters describe in detail methods that have been previously defined in theoretical physics such as entropy, multifractal spectra, and Lyapunov exponents, contextualized within physiological dynamics of cardiovascular control, including autonomic nervous system activity. Additionally, the book discusses several application scenarios of these methods. The text critically reviews the current state-of-the-art research in the field that has led to the description of dedicated experimental protocols and ad-hoc models of complex physiology. This text is ideal for biomedical engineers, physiologists, and neuroscientists. This book also: Expertly reviews cutting-edge research, such as recent advances in measuring complexity, nonlinearity, and information-theoretic concepts applied to coupled dynamical systems Comprehensively describes applications of analytic technique to clinical scenarios such as heart failure, depression and mental disorders, atrial fibrillation, acute brain lesions, and more Broadens readers’ understanding of cardiovascular signals, heart rate complexity, heart rate variability, and nonlinear analysis. Read more…
Abstract: This book reports on the latest advances in complex and nonlinear cardiovascular physiology aimed at obtaining reliable, effective markers for the assessment of heartbeat, respiratory, and blood pressure dynamics. The chapters describe in detail methods that have been previously defined in theoretical physics such as entropy, multifractal spectra, and Lyapunov exponents, contextualized within physiological dynamics of cardiovascular control, including autonomic nervous system activity. Additionally, the book discusses several application scenarios of these methods. The text critically reviews the current state-of-the-art research in the field that has led to the description of dedicated experimental protocols and ad-hoc models of complex physiology. This text is ideal for biomedical engineers, physiologists, and neuroscientists. This book also: Expertly reviews cutting-edge research, such as recent advances in measuring complexity, nonlinearity, and information-theoretic concepts applied to coupled dynamical systems Comprehensively describes applications of analytic technique to clinical scenarios such as heart failure, depression and mental disorders, atrial fibrillation, acute brain lesions, and more Broadens readers’ understanding of cardiovascular signals, heart rate complexity, heart rate variability, and nonlinear analysis

درباره کتاب Complexity And Nonlinearity In Cardiovascular Signals ترجمه شده از گوگل


این کتاب در مورد آخرین پیشرفت های فیزیولوژی پیچیده و غیرخطی قلب و عروق با هدف به دست آوردن مارکرهای مطمئن و مطمئن برای ارزیابی ضربان قلب ، تنفس و پویایی فشار خون گزارش می دهد. این فصلها به تفصیل روشهایی را توصیف می کند که قبلاً در فیزیک نظری مانند آنتروپی ، طیفهای چند عملکردی و نمایندگان Lyapunov تعریف شده است ، که در پویایی فیزیولوژیکی کنترل قلب و عروق ، از جمله فعالیت سیستم عصبی خودمختار ، زمینه سازی می شود. علاوه بر این ، در این کتاب چندین سناریو کاربردی از این روش ها بحث شده است. این متن به طور انتقادی تحقیقات پیشرفته فعلی را در این زمینه بررسی می کند که منجر به توصیف پروتکل های آزمایشی اختصاصی و مدل های موقت فیزیولوژی پیچیده شده است. این متن برای مهندسان پزشکی ، فیزیولوژیست ها و متخصصان مغز و اعصاب ایده آل است. این کتاب همچنین: به طور تخصصی تحقیقات پیشرفته را بررسی می کند ، مانند پیشرفت های اخیر در اندازه گیری پیچیدگی ، غیرخطی بودن و مفاهیم نظری اطلاعاتی که در سیستم های دینامیکی همراه استفاده می شود. کاربردهای روش تحلیلی را در سناریوهای بالینی مانند نارسایی قلبی ، افسردگی و اختلالات روانی ، فیبریلاسیون دهلیزی ، ضایعات حاد مغزی و موارد دیگر درک خوانندگان از سیگنال های قلبی عروقی ، پیچیدگی ضربان قلب ، تغییر ضربان قلب و تجزیه و تحلیل غیرخطی را گسترش می دهد. ادامه مطلب …
چکیده: این کتاب در مورد آخرین پیشرفت های فیزیولوژی قلب و عروق پیچیده و غیرخطی با هدف به دست آوردن نشانگرهای مطمئن و م forثر برای ارزیابی ضربان قلب ، پویایی تنفس و فشار خون گزارش می دهد. این فصلها به تفصیل روشهایی را توصیف می کند که قبلاً در فیزیک نظری مانند آنتروپی ، طیفهای چند عملکردی و نمایندگان Lyapunov تعریف شده است ، که در پویایی فیزیولوژیکی کنترل قلب و عروق ، از جمله فعالیت سیستم عصبی خودمختار ، زمینه سازی می شود. علاوه بر این ، در این کتاب چندین سناریو کاربردی از این روش ها بحث شده است. این متن به طور انتقادی تحقیقات پیشرفته فعلی را در این زمینه بررسی می کند که منجر به توصیف پروتکل های آزمایشی اختصاصی و مدل های موقت فیزیولوژی پیچیده شده است. این متن برای مهندسان پزشکی ، فیزیولوژیست ها و متخصصان مغز و اعصاب ایده آل است. این کتاب همچنین: به طور تخصصی تحقیقات پیشرفته را بررسی می کند ، مانند پیشرفت های اخیر در اندازه گیری پیچیدگی ، غیرخطی بودن و مفاهیم نظری اطلاعاتی که در سیستم های دینامیکی همراه استفاده می شود. کاربردهای روش تحلیلی را در سناریوهای بالینی مانند نارسایی قلبی ، افسردگی و اختلالات روانی ، فیبریلاسیون دهلیزی ، ضایعات حاد مغزی ، و اطلاعات بیشتر درک خوانندگان از سیگنال های قلبی عروقی ، پیچیدگی ضربان قلب ، تنوع ضربان قلب و تجزیه و تحلیل غیر خطی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله