دانلود کتاب Comprehensive Ophthalmology, 7th ed, 2019

نام کتاب: Comprehensive Ophthalmology

نویسنده: Ak Khurana

ویرایش: ۷

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۳۵۲۷۰۶۸۶۲, ۹۷۸۹۳۵۲۷۰۶۸۶۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۸۷۲

حجم کتاب: ۱۹۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Jaypee Brothers Medical Publishers

Description About Book Comprehensive Ophthalmology From Amazon


The new edition of this comprehensive textbook is a complete guide to the diagnosis and management of ocular disorders.

The text has been reorganised into six key sections – Anatomy and Physiology, Optics and Refraction, Diseases of the Eye and Ocular Adnexa, Ocular Therapeutics, Systemic and Community Ophthalmology, and Practical Ophthalmology.

The seventh edition has been fully revised with many new topics added to cover the latest advances in the field.

Nearly 1000 clinical photographs, diagrams and tables further enhance the text.

The accompanying free book ‘Review of Ophthalmology’ provides multiple choice questions (MCQs) commonly encountered in examinations, to assist revision.

Key points
Comprehensive guide to diagnosis and management of ocular disorders Fully revised seventh edition, with new topics included Accompanying free book provides MCQs to assist revision Previous edition (9789351526575) published in 2015

درباره کتاب Comprehensive Ophthalmology ترجمه شده از گوگل


ویرایش جدید این کتاب درسی جامع راهنمای کاملی برای تشخیص و مدیریت اختلالات چشمی است.

متن در شش بخش کلیدی – آناتومی و فیزیولوژی ، اپتیک و انکسار ، بیماری های چشم و ضمیمه چشم ، پزشکی چشم ، چشم پزشکی سیستمیک و جامعه و چشم پزشکی عملی مجدداً تنظیم شده است.

نسخه هفتم به طور کامل با موضوعات جدید اضافه شده برای پوشش دادن آخرین پیشرفت های این حوزه بازبینی شده است.

تقریباً ۱۰۰۰ عکس ، نمودار و جدول بالینی متن را بیشتر تقویت می کند.

کتاب رایگان “بررسی چشم پزشکی” سوالات چند گزینه ای (MCQ) را که معمولاً در امتحانات مشاهده می شود ، برای کمک به تجدید نظر ارائه می دهد.

امتیاز کلیدی
راهنمای جامع برای تشخیص و مدیریت اختلالات چشمی ویرایش هفتم کاملاً تجدیدنظر شده ، با موضوعات جدید شامل کتاب رایگان همراه با ارائه MCQ برای کمک به ویرایش نسخه قبلی (۹۷۸۹۳۵۱۵۲۶۵۷۵) چاپ شده در سال ۲۰۱۵

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله