دانلود کتاب Comprehensive Psychiatry Review, 2009

نام کتاب: Comprehensive Psychiatry Review

نویسنده: William Weiqi Wang

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۰۵۲۱۱۰۶۴۵۱, ۹۷۸۰۵۲۱۱۰۶۴۵۰, ۹۷۸۰۵۱۱۶۰۵۱۰۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۷۸

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Cambridge University Press

Description About Book Comprehensive Psychiatry Review From Amazon


The accreditation process for psychiatry in the United States is considered one of the most difficult among all medical specialties. Although many board review books in psychiatry exist, this is the first fact-based resource that can be used for both written and oral review. Dr. William Weiqi Wang has developed a concise, outline-oriented format supplemented with case studies to prepare residents for the oral and written psychiatry boards. Each chapter can stand alone and is presented in “bite-size” clusters to facilitate easy absorption of the material. A section at the end of the book includes 150 board-review-style questions and answers drawn from previous tests. This book is a necessity for any student who plans to score aggressively on the ABPN, PRITE, and even the USMLE for medical students who want to pursue a career in psychiatry.

درباره کتاب Comprehensive Psychiatry Review ترجمه شده از گوگل


روند اعتباربخشی روانپزشکی در ایالات متحده یکی از دشوارترین موارد در بین تخصصهای پزشکی است. اگرچه بسیاری از کتابهای بررسی هیئت علمی در روانپزشکی وجود دارد ، این اولین منبع مبتنی بر واقعیت است که می تواند برای بررسی کتبی و شفاهی استفاده شود. دکتر ویلیام ویگی وانگ برای آماده سازی ساکنان در هیئت های روانپزشکی شفاهی و کتبی ، یک قالب خلاصه و خلاصه محور همراه با مطالعات موردی ایجاد کرده است. هر فصل می تواند به تنهایی ایستاده و در خوشه های “اندازه لقمه” برای سهولت جذب آسان مواد ارائه شده است. بخشی در انتهای کتاب شامل ۱۵۰ س questionsال و پاسخ به سبک مرور هیئت مدیره است که از آزمون های قبلی گرفته شده است. این کتاب برای هر دانش آموزی که قصد دارد با امتیازات تهاجمی در ABPN ، PRITE و حتی USMLE برای دانشجویان پزشکی که می خواهند حرفه روانپزشکی را دنبال کنند ، یک ضرورت است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله