دانلود کتاب Current Concepts In Drug Metabolism And Toxicology, 2012

نام کتاب: Current Concepts In Drug Metabolism And Toxicology

نویسنده: Gabrielle M. Hawksworth

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۳۹۸۳۳۹۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۸۷

حجم کتاب: ۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Academic Press, Elsevier

Description About Book Current Concepts In Drug Metabolism And Toxicology From Amazon


This new volume of Advances in Pharmacology explores the current concepts in drug metabolism and toxicology. Chapters cover the Keap1-Nrf2 cell defense pathway, animal models of drug-induced idiosyncratic toxicity and the use of human embryonic and induced pluripotent stem cells for modeling metabolism and toxicity. With a variety of chapters and the best authors in the field, the volume is an essential resource for pharmacologists, immunologists and biochemists alike.

Explores the current concepts in drug metabolism and toxicology
Chapters cover such areas as the Keap1-Nrf2 cell defense pathway, animal models of drug-induced idiosyncratic toxicity and the use of human embryonic and induced pluripotent stem cells for modeling metabolism and toxicity
An essential resource for pharmacologists, immunologists and biochemists alike

درباره کتاب Current Concepts In Drug Metabolism And Toxicology ترجمه شده از گوگل


این جلد جدید پیشرفت در داروشناسی ، مفاهیم فعلی در متابولیسم دارو و سم شناسی را بررسی می کند. فصل ها شامل مسیر دفاعی سلول Keap1-Nrf2 ، مدل های حیوانی سمیت خاص متخلخل ناشی از دارو و استفاده از سلول های بنیادی قدرتمند جنینی و ناشی از انسان برای مدل سازی متابولیسم و ​​سمیت است. این حجم با داشتن فصلهای مختلف و بهترین نویسندهدر این زمینه ، یک منبع ضروری برای داروسازان ، ایمونولوژیستها و بیوشیمیان است.

مفاهیم فعلی در متابولیسم دارو و سم شناسی را کاوش می کند
این بخشها مناطقی مانند مسیر دفاعی سلول Keap1-Nrf2 ، مدلهای حیوانی سمیت خاص خاصیت ناشی از دارو و استفاده از سلولهای بنیادی قدرتمند جنینی و ناشی از انسان را برای مدل سازی متابولیسم و ​​سمیت در بر می گیرد.
یک منبع اساسی برای داروسازان ، ایمونولوژیست ها و بیوشیمی ها به طور یکسان

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله