دانلود کتاب Decision Making And Knowledge Decision Support Systems – VIII International Conference Of Racef, Barcelona, Spain, November 2013 And International Conference Ms 2013, Chania Crete, Greece, November 2013, 2015

نام کتاب: Decision Making And Knowledge Decision Support Systems – VIII International Conference Of Racef, Barcelona, Spain, November 2013 And International Conference Ms 2013, Chania Crete, Greece, November 2013

نویسنده: Anna Maria Gil-Lafuente و Constantin Zopounidis

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۰۳۹۰۶۰, ۹۷۸۳۳۱۹۰۳۹۰۷۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۳

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Decision Making And Knowledge Decision Support Systems – VIII International Conference Of Racef, Barcelona, Spain, November 2013 And International Conference Ms 2013, Chania Crete, Greece, November 2013 From Amazon


This book presents recent advancements of research, new methods and techniques, applications and projects in decision making and decision support systems. It explores expert systems and neural networks, knowledge engineering and management, fuzzy sets and systems and computational methods for optimization, data analysis and decision making. It presents applications in Economics, Finance, Management and Engineering. The book undertakes to stimulate scientific exchange, ideas and experiences in the field of decision making in Economy and Management. Researchers and practitioners alike will benefit from this book, when they are dealing with imprecision, vagueness and uncertainty in the context of decision making.

درباره کتاب Decision Making And Knowledge Decision Support Systems – VIII International Conference Of Racef, Barcelona, Spain, November 2013 And International Conference Ms 2013, Chania Crete, Greece, November 2013 ترجمه شده از گوگل


این کتاب پیشرفت های اخیر تحقیقات ، روش ها و تکنیک های جدید ، برنامه ها و پروژه ها را در سیستم های تصمیم گیری و پشتیبانی تصمیم ارائه می دهد. این مقاله به بررسی سیستم های خبره و شبکه های عصبی ، مهندسی و مدیریت دانش ، مجموعه ها و سیستم های فازی و روش های محاسباتی برای بهینه سازی ، تجزیه و تحلیل داده ها و تصمیم گیری می پردازد. این برنامه کاربردی در اقتصاد ، امور مالی ، مدیریت و مهندسی است. این کتاب متعهد به تحریک تبادل علمی ، ایده ها و تجربیات در زمینه تصمیم گیری در اقتصاد و مدیریت است. محققان و دست اندرکاران به طور یکسان از این کتاب بهره مند می شوند ، زمانی که در زمینه تصمیم گیری با عدم دقت ، ابهام و عدم اطمینان مواجه شوند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله