دانلود کتاب Dentistry Without Mercury, 1993th ed, 1985

نام کتاب: Dentistry Without Mercury

نویسنده: Ziff Sam و Michael F

ویرایش: ۱۹۹۳

سال انتشار: ۱۹۸۵

کد ISBN کتاب: ISBN: 0941011046,

فرمت: DJVU

تعداد صفحه: ۸۳

حجم کتاب: ۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Bio-Probe, Inc.

Description About Book Dentistry Without Mercury From Amazon


A health information book to answer question you may have on why there should be dentistry without mercury. By Sam Ziff and Michael F. Ziff, D.D.S. A recent Germany Study analyzed the saliva of 17,500 individuals for mercury and a possible correlation to the numbers of amalgam fillings present. Read what the startling findings were. (page 12) Can intake of mercury vapor from “silver” amalgam dental fillings exceed the new U.S. Minimal Risk Level (MRL) for exposure to chronic mercury vapor exposure? (page 13) Did “Health Canada” suppress the release of studies damaging to the safety of “silver amalgam?” Are you one of the possible 65 million Americans being exposed to mercury levels that exceed established health standards? (page 16) Is it possible that mercury from your “silver”amalgam dental fillings may be involved in the development of Alzheimer’s Disease?

درباره کتاب Dentistry Without Mercury ترجمه شده از گوگل


یک کتاب اطلاعات سلامت برای پاسخ به سوالی که ممکن است در مورد چرایی وجود دندانپزشکی بدون جیوه داشته باشید. توسط سام زیف و مایکل اف زیف ، دی. دی. اس. یک مطالعه اخیر در آلمان ، بزاق ۱۷۵۰۰ نفر را از نظر جیوه و همبستگی احتمالی با تعداد پر کننده های آمالگام موجود تجزیه و تحلیل کرده است. بخوانید یافته های حیرت انگیز چه بوده است. (صفحه ۱۲) آیا می توان بخار جیوه حاصل از پر کردن دندانهای آمالگام “نقره ای” را برای قرار گرفتن در معرض مزمن بخار جیوه از سطح حداقل خطر جدید ایالات متحده (MRL) فراتر برد؟ (صفحه ۱۳) آیا “بهداشت کانادا” انتشار مطالعات آسیب رساننده به ایمنی “آمالگام نقره” را سرکوب کرد؟ آیا شما یکی از ۶۵ میلیون آمریکایی هستید که در معرض سطوح جیوه هستند که بیش از استانداردهای بهداشتی تعیین شده است؟ (صفحه ۱۶) آیا ممکن است جیوه حاصل از پر کردن دندانهای آمالگام “نقره ای” شما در ایجاد بیماری آلزایمر نقش داشته باشد؟

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله