دانلود کتاب Desk Reference For Hematology, 2nd ed, 2008

نام کتاب: Desk Reference For Hematology

نویسنده: N K Shinton

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۰۸۴۹۳۳۳۹۳۸, ۹۷۸۰۸۴۹۳۳۳۹۳۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۹۹۳

حجم کتاب: ۱۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Desk Reference For Hematology From Amazon


A cross between a dictionary and an encyclopedia, Desk Reference for Hematology, Second ویرایشpresents a concise yet thorough examination of hematology and its relationship with other systems and disorders. The 1500 alphabetically listed articles provide quick and easy access to expert information, the 150 tables put precise data at your fingertips, and the 100 figures are a visual tool that clarify the text. The book also includes 500 references on state-of-the-art guidelines and recent developments.
See what’s new in the Second ویرایش:

· Revised articles emphasizing genetics, physiology, pathological mechanisms

· Updated coverage of treatments for leukemia, lymphoma, coagulation, and thrombotic disorders

· Hundreds of completely new articles, new illustrations, and new explanatory diagrams as well as revised tables

Completely revised, this edition covers hematopoiesis, red blood cells, granulocytes, lymphocytes, platelets and hemostasis where the respective physiology is described anemias, leukemias, lymphomas, auto-immune disorders, hemorrhagic disorders, and thrombosis where etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment is described. The book includes coverage of blood groups and the practice of blood component therapy. The editor pays particular attention to recent developments in hematological molecular genetics and leukemogenesis.

The information is cross-referenced with words highlighted in bold face within an article to indicate that further information on the subject is available under the emboldened heading. A separate table provides common abbreviations used widely throughout the text. Carefully designed for ease of use, the book provides speedy access to authoritative information on the scientific basis of blood disorders and their treatment.

درباره کتاب Desk Reference For Hematology ترجمه شده از گوگل


تلاقی بین فرهنگ لغت و دائرlopالمعارف ، Desk Reference for Hematology، نسخه دوم ، بررسی مختصر و در عین حال کاملی از خون شناسی و ارتباط آن با سایر سیستم ها و اختلالات را ارائه می دهد. ۱۵۰۰ مقاله ذکر شده بر اساس حروف الفبا دسترسی سریع و آسان به اطلاعات متخصص را فراهم می کند ، ۱۵۰ جدول داده های دقیق را در اختیار شما قرار می دهد و ۱۰۰ شکل یک ابزار تصویری است که متن را روشن می کند. این کتاب همچنین شامل ۵۰۰ منبع در مورد آخرین دستورالعمل ها و تحولات اخیر است.
موارد جدید را در نسخه دوم ببینید:

· مقالاتی اصلاح شده با تأکید بر ژنتیک ، فیزیولوژی ، مکانیسم های آسیب شناسی

· پوشش بروز شده درمان های سرطان خون ، لنفوم ، انعقاد و اختلالات ترومبوتیک

· صدها مقاله کاملاً جدید ، تصاویر جدید و نمودارهای توضیحی جدید و همچنین جداول اصلاح شده

به طور کامل تجدید نظر شده ، این نسخه شامل خونسازی ، گلبول های قرمز خون ، گرانولوسیت ها ، لنفوسیت ها ، پلاکت ها و هموستاز است که در آن فیزیولوژی مربوطه توصیف می شود کم خونی ، لوسمی ، لنفوم ، اختلالات خود ایمنی ، اختلالات خونریزی دهنده و ترومبوز که در آن علت ، پاتوژنز ، تشخیص و درمان وجود دارد. شرح داده شده. این کتاب شامل پوشش گروه های خونی و تمرین ترکیبات خونی است. ویراستار توجه ویژه ای به پیشرفت های اخیر در ژنتیک مولکولی خون شناسی و لوسموژنز دارد.

این اطلاعات با کلماتی که در یک مقاله با صورت پررنگ برجسته شده اند ارجاع داده می شود تا نشان دهد اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع در عنوان برجسته موجود است. یک جدول جداگانه اختصارات رایج را که به طور گسترده در متن استفاده می شود ، ارائه می دهد. این کتاب با دقت و سهولت در استفاده طراحی شده است ، دسترسی سریع به اطلاعات معتبر در زمینه علمی اختلالات خونی و درمان آنها را فراهم می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله