دانلود کتاب Fairness In Academic Course Timetabling, 2015

نام کتاب: Fairness In Academic Course Timetabling

نویسنده: Moritz Mühlenthaler

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۱۲۷۹۸۹, ۹۷۸۳۳۱۹۱۲۷۹۹۶,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۴۷

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Fairness In Academic Course Timetabling From Amazon


This monograph deals with theoretical and practical aspects of creating course timetables at academic institutions. The task is typically to create a timetable that suits the requirements of the stakeholders – students, lecturers, and the administration – as well as possible. The book presents an exposition of the basic combinatorial problems and solution methods for course timetabling and related tasks. It provides a rigorous treatment of fairness issues that arise in the course timetabling context and shows how to deal with the potentially conflicting interests of the stakeholders. The proposed methods are also readily applicable to other classes of scheduling problems such as staff rostering. Finally, it presents a comprehensive case study on the implementation of an automated course timetabling system at the school of engineering of the University of Erlangen-Nuremberg. The case study includes a detailed description of the problem model as well as an evaluation of stakeholder satisfaction.

درباره کتاب Fairness In Academic Course Timetabling ترجمه شده از گوگل


این مونوگرافی به جنبه های نظری و عملی ایجاد جدول زمانی دوره ها در موسسات دانشگاهی می پردازد. وظیفه معمولاً ایجاد یک جدول زمانی متناسب با نیاز ذینفعان – دانشجویان ، اساتید ، و امور اداری – حتی الامکان است. این کتاب نمایشی از مشکلات اساسی ترکیبی و روش های حل برای جدول زمانی دوره و کارهای مربوطه است. این یک روش دقیق درباره مسائل انصافی است که در زمینه جدول زمانی دوره بوجود می آیند و نحوه برخورد با منافع بالقوه متناقض سهامداران را نشان می دهد. روش های پیشنهادی همچنین به راحتی در کلاس های دیگر از مشکلات برنامه ریزی مانند فهرست کارمندان قابل استفاده است. سرانجام ، این یک مطالعه موردی جامع در مورد اجرای یک سیستم جدول زمانی دوره خودکار در دانشکده مهندسی دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ ارائه می دهد. مطالعه موردی شامل شرح مفصلی از مدل مسئله و همچنین ارزیابی رضایت ذینفعان است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله