دانلود کتاب Food Microbiology – Fundamentals And Frontiers, 2013

نام کتاب: Food Microbiology – Fundamentals And Frontiers

نویسنده: Michael P Doyle و Robert Buchanan و American Society For Microbiology

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۱۵۵۵۸۱۸۴۶۳, ۹۷۸۱۵۵۵۸۱۸۴۶۳, ۹۷۸۱۵۵۵۸۱۶۲۶۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۱۱۸

حجم کتاب: ۱۶۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: American Society For Microbiology Press

Description About Book Food Microbiology – Fundamentals And Frontiers From Amazon


This essential reference emphasizes the molecular and mechanistic aspects of food microbiology in one comprehensive volume.

Addresses the field’s major concerns, including spoilage, pathogenic bacteria, mycotoxigenic molds, viruses, prions, parasites, preservation methods, fermentation, beneficial microorganisms, and food safety.
Details the latest scientific knowledge and concerns of food microbiology
Offers a description of the latest and most advanced techniques for detecting, analyzing, tracking, and controlling microbiological hazards in food.
Serves as significant reference book for professionals who conduct research, teach food microbiology courses, analyze food samples, conduct epidemiologic investigations, and craft food safety policies.

درباره کتاب Food Microbiology – Fundamentals And Frontiers ترجمه شده از گوگل


این مرجع اساسی در یک جلد جامع بر جنبه های مولکولی و مکانیکی میکروبیولوژی مواد غذایی تأکید دارد.

نگرانی های عمده این زمینه ، از جمله فساد ، باکتری های بیماری زا ، کپک های مایکوتوکسیژنیک ، ویروس ها ، پریون ها ، انگلی ها ، روش های نگهداری ، تخمیر ، میکروارگانیسم های مفید و ایمنی مواد غذایی را برطرف می کند.
جزئیات آخرین دانش علمی و نگرانی های میکروب شناسی مواد غذایی
شرح آخرین و پیشرفته ترین تکنیک های تشخیص ، تجزیه و تحلیل ، ردیابی و کنترل خطرات میکروبیولوژیکی در مواد غذایی را ارائه می دهد.
به عنوان کتاب مرجع قابل توجهی برای متخصصانی که تحقیق می کنند ، دوره های میکروبیولوژی مواد غذایی را تدریس می کنند ، نمونه های غذایی را تجزیه و تحلیل می کنند ، تحقیقات اپیدمیولوژیک انجام می دهند و سیاست های ایمنی مواد غذایی را تهیه می کنند ، خدمت می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله