دانلود کتاب Foundations Of Vibroacoustics, 2018

نام کتاب: Foundations Of Vibroacoustics

نویسنده: Hansen Colin H

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۶۰۰۲۷۹, ۹۷۸۱۱۳۸۰۹۳۸۱۲, ۹۷۸۱۳۱۵۱۰۵۱۵۴, ۱۳۱۵۱۰۵۱۵۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۷۷

حجم کتاب: ۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Taylor & Francis

Description About Book Foundations Of Vibroacoustics From Amazon


“This text provides the foundation material for solving problems in vibroacoustics. These include the prediction of structural vibration levels and sound pressure levels in enclosed spaces resulting from known force or acoustic pressure excitations and the prediction of sound levels radiated by vibrating structures. The book also provides an excellent theoretical basis for understanding the processes involved in software that predicts structural vibration levels and structural sound radiation resulting from force excitation of the structure, as well as sound levels in enclosed spaces resulting from vibration of part of the enclosing structure or resulting from acoustic sources within the enclosure. The book is written in an easy to understand style with detailed explanations of important concepts. It begins with fundamental concepts in vibroacoustics and provides a framework for problem solution in both low and high frequency ranges. It forms a primer for students, and for those already well versed in vibroacoustics, the book provides an extremely useful reference. It offers a unified treatment of both acoustics and vibration fundamentals to provide a basis for solving problems involving structural vibration, sound radiation from vibrating structures, sound in enclosed spaces, and propagation of sound and vibration.”–Provided by publisher. Read more…
Abstract: “This text provides the foundation material for solving problems in vibroacoustics. These include the prediction of structural vibration levels and sound pressure levels in enclosed spaces resulting from known force or acoustic pressure excitations and the prediction of sound levels radiated by vibrating structures. The book also provides an excellent theoretical basis for understanding the processes involved in software that predicts structural vibration levels and structural sound radiation resulting from force excitation of the structure, as well as sound levels in enclosed spaces resulting from vibration of part of the enclosing structure or resulting from acoustic sources within the enclosure. The book is written in an easy to understand style with detailed explanations of important concepts. It begins with fundamental concepts in vibroacoustics and provides a framework for problem solution in both low and high frequency ranges. It forms a primer for students, and for those already well versed in vibroacoustics, the book provides an extremely useful reference. It offers a unified treatment of both acoustics and vibration fundamentals to provide a basis for solving problems involving structural vibration, sound radiation from vibrating structures, sound in enclosed spaces, and propagation of sound and vibration.”–Provided by publisher

درباره کتاب Foundations Of Vibroacoustics ترجمه شده از گوگل


“این متن مواد اساسی را برای حل مشکلات در ویبرواکوستیک فراهم می کند. این موارد شامل پیش بینی سطح ارتعاشات ساختاری و سطح فشار صدا در فضاهای بسته ناشی از نیروی شناخته شده یا تحریک فشار صوتی و پیش بینی سطح صدا تابش شده توسط ساختارهای ارتعاشی است. همچنین این کتاب یک مبانی نظری عالی برای درک فرآیندهای درگیر در نرم افزار فراهم می کند که سطح ارتعاشات ساختاری و تابش صوتی ساختاری ناشی از تحریک نیرو از ساختار و همچنین سطح صدا را در فضاهای بسته ناشی از ارتعاش بخشی از ساختار محصور یا ناشی از صوتی پیش بینی می کند منابع داخل محوطه. این کتاب به راحتی قابل فهم با توضیحات مفصل مفاهیم مهم نوشته شده است. این کتاب با مفاهیم اساسی در ویبرواکوستیک آغاز می شود و چارچوبی برای حل مسئله در دامنه های فرکانس پایین و بالا فراهم می کند. این یک آغازگر برای دانش آموزان است ، و برای کسانی که خوانده اند این کتاب که کاملاً در ویبرواکوستیک تبحر دارد ، یک مرجع بسیار مفید ارائه می دهد. این یک درمان یکپارچه از مبانی آکوستیک و ارتعاش را ارائه می دهد تا زمینه ای برای حل مشکلات مربوط به ارتعاشات ساختاری ، تابش صدا از سازه های ارتعاشی ، صدا در فضاهای بسته و انتشار صدا و ارتعاش فراهم شود. “- تهیه شده توسط ناشر. بیشتر بخوانید. ..
چکیده: “این متن مواد اساسی را برای حل مشکلات در ویبرواکوستیک فراهم می کند. این موارد شامل پیش بینی سطح ارتعاشات ساختاری و سطح فشار صدا در فضاهای بسته ناشی از نیروی تحریک شده یا تحریک فشار صوتی و پیش بینی سطح صدا تابش شده توسط سازه های ارتعاشی است. این کتاب همچنین یک مبانی نظری عالی برای درک فرآیندهای درگیر در نرم افزار فراهم می کند که سطح ارتعاشات ساختاری و تابش صوتی ساختاری ناشی از تحریک نیرو از ساختار و همچنین سطح صدا را در فضاهای محصور شده ناشی از ارتعاش بخشی از ساختار محصور یا در نتیجه آن پیش بینی می کند. از منابع صوتی داخل محفظه. این کتاب به سبک قابل فهم با توضیحات مفصل مفاهیم مهم نوشته شده است. این کتاب با مفاهیم اساسی در ویبرواکوستیک آغاز می شود و چارچوبی برای حل مسئله در دامنه های فرکانس پایین و بالا فراهم می کند. این یک آغازگر را تشکیل می دهد برای دانش آموزان ، و برای هفتم این کتاب در حال حاضر به خوبی در ارتعاشات آکوستیک آشنا است ، یک مرجع بسیار مفید ارائه می دهد. این یک روش درمانی یکپارچه از مبانی آکوستیک و ارتعاش ارائه می دهد تا زمینه ای برای حل مشکلات مربوط به ارتعاشات ساختاری ، تابش صدا از سازه های ارتعاشی ، صدا در فضاهای بسته و انتشار صدا و ارتعاش فراهم شود. “- تهیه شده توسط ناشر

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله