دانلود کتاب Freshwater Microbiology – Perspectives Of Bacterial Dynamics In Lake Ecosystems, 2019

نام کتاب: Freshwater Microbiology – Perspectives Of Bacterial Dynamics In Lake Ecosystems

نویسنده: Suhaib A. Bandh Phd

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۷۴۹۵۱, ۹۷۸۰۱۲۸۱۷۴۹۵۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۵۰

حجم کتاب: ۱۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Elsevier Science Publishing Co Inc

Description About Book Freshwater Microbiology – Perspectives Of Bacterial Dynamics In Lake Ecosystems From Amazon


Freshwater Microbiology: Perspectives of Bacterial Dynamics in Lake Ecosystems provides a comprehensive and systematic analysis of microbial ecology in lakes. It offers basic information on how well the bacterial community composition varies along the spatio-temporal and trophic gradients along with the evaluation of the bioindicator species of bacteria so as to act as a key to predict the trophic status of lake ecosystems. The book helps to identify the factors of potential importance in structuring the bacterial communities in lakes as it delves into the dynamics and diversity of bacterial community composition in relation to various water quality parameters. It helps to identify the possibility of bioremediation plans and devising future policy decisions, with better conservation and management practices.

درباره کتاب Freshwater Microbiology – Perspectives Of Bacterial Dynamics In Lake Ecosystems ترجمه شده از گوگل


میکروبیولوژی آب شیرین: چشم انداز دینامیک باکتریها در اکوسیستم دریاچه ، تجزیه و تحلیل جامع و منظمی از اکولوژی میکروبی در دریاچه ها ارائه می دهد. این اطلاعات اساسی در مورد چگونگی تغییر ترکیب جامعه باکتریایی در طول شیب های مکانی- زمانی و تغذیه ای همراه با ارزیابی گونه های bioindicator باکتری ارائه می دهد تا به عنوان یک کلید برای پیش بینی وضعیت تغذیه ای اکوسیستم های دریاچه عمل کند. این کتاب کمک می کند تا عوامل مهم بالقوه در ساختار جوامع باکتریایی در دریاچه ها شناسایی شود زیرا در پویایی و تنوع ترکیب جامعه باکتریایی در رابطه با پارامترهای مختلف کیفیت کتابآب تحقیق می کند. این کمک می کند تا با برنامه های حفاظت و مدیریت بهتر ، امکان برنامه های زیست پالایی زیست محیطی و طراحی تصمیمات آینده را شناسایی کنید.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله