دانلود کتاب Fungal Allergy And Pathogenicity, 2002

نام کتاب: Fungal Allergy And Pathogenicity

نویسنده: Michael Breitenbach و Reto Crameri و Samuel B. Lehrer

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۸۰۵۵۷۳۹۱۷, ۳۸۰۵۵۷۳۹۱X,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۲۵

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Karger

Description About Book Fungal Allergy And Pathogenicity From Amazon


The importance of fungal organisms as allergens and pathogens has been increasing considerably over the last decade. This is due, on the one hand, to a general increase in the incidence of allergies, but also to the growing number of immunocompromized individuals such as AIDS patients or transplant recipients. This book summarizes what is currently known about the allergens of Candida, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Coprinus, and Psilocybe, among others, and describes the application of recombinant allergens for diagnosis and new forms of therapy. The virulence factors and defense mechanisms against Aspergillus and Candida infections are discussed as are the various causes of superficial skin infections with fungi and the aerobiology of fungal spores and mycelia. A comprehensive chapter on fungal toxins and their importance for human and animal health is included, followed by a summary of the present state of fungal genome sequencing.

درباره کتاب Fungal Allergy And Pathogenicity ترجمه شده از گوگل


اهمیت ارگانیسم های قارچی به عنوان آلرژن ها و عوامل بیماری زا طی دهه گذشته بطور قابل توجهی افزایش یافته است. این امر از یک طرف به دلیل افزایش کلی میزان آلرژی و همچنین افزایش تعداد افراد دارای نقص ایمنی نظیر بیماران ایدز یا دریافت کنندگان پیوند است. این کتاب خلاصه آنچه در حال حاضر در مورد آلرژنهای کاندیدا ، آسپرژیلوس ، کلادوسپوریوم ، آلترناریا ، کوپرینوس و پسیلوسیب شناخته شده است ، و کاربرد آلرژنهای نوترکیب برای تشخیص و انواع جدید درمان را توصیف می کند. عوامل حدت و مکانیسم های دفاعی در برابر عفونت های آسپرژیلوس و کاندیدا به عنوان علل مختلف عفونت های سطحی پوست با قارچ ها و ایروبیولوژی اسپورهای قارچی و میسلیوم مورد بحث قرار گرفته است. یک فصل جامع در مورد سموم قارچی و اهمیت آنها برای سلامت انسان و حیوان گنجانده شده است و به دنبال آن خلاصه ای از وضعیت فعلی توالی یابی ژنوم قارچ ارائه شده است.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله