دانلود کتاب Genetics And Randomness, 2009

نام کتاب: Genetics And Randomness

نویسنده: Anatoly Ruvinsky

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۲۰۰۷۸۸۵۵, ۱۴۲۰۰۷۸۸۵۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۶۴

حجم کتاب: ۱۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Genetics And Randomness From Amazon


Analyzes Randomness in Major Genetic Processes and Events

No matter how far science advances, the proportion of what is knowable to what is random will remain unchanged, and attempts to ignore this critical threshold are futile at best. With the revolutionary explosion in genetic information discovery, it is crucially important to recognize the underlying limitations of scientific prediction in genetics.

Genetics and Randomness furthers the understanding of the role randomness plays in critical biological processes. The book also navigates the complex nature of genetic uncertainty from different points of view and at various levels of biological organization.

Avoids Unnecessary Technical Details and Specific Terminology

Exploring areas ranging from basic quantum mechanics and molecular genetics to modern evolutionary genetics and the philosophy of mathematics, this well-organized text discusses:

Spontaneity of mutations and their relation to subatomic randomness Deep links between subatomic fluctuations and long-term macroscopic changes in living organisms The multitude of random events that occur during development Segregation, genetic drift, and natural selection

Randomness and uncertainty are not occasional and regretful deviations from the “true” principles upon which life is built. Genetics and Randomness illustrates the ubiquitous nature of randomness as an integral feature of all essential processes, effectively embracing a probabilistic understanding of the phenomena of life.

درباره کتاب Genetics And Randomness ترجمه شده از گوگل


تجزیه و تحلیل تصادفی در روندها و رویدادهای عمده ژنتیکی

هر چقدر علم پیشرفت کند ، نسبت آنچه که به تصادفی قابل اطلاع است ، بدون تغییر خواهد ماند و تلاش برای نادیده گرفتن این آستانه حساس در بهترین حالت بی فایده است. با انفجار انقلابی در کشف اطلاعات ژنتیکی ، شناختن محدودیت های اساسی پیش بینی علمی در ژنتیک بسیار مهم است.

ژنتیک و تصادفی درک بیشتری از نقشی که تصادف در فرآیندهای حیاتی بیولوژیکی بازی می کند ، بیشتر می کند. این کتاب همچنین از منظرهای مختلف و در سطوح مختلف سازمان بیولوژیکی به ماهیت پیچیده عدم اطمینان ژنتیکی می پردازد.

از جزئیات فنی غیر ضروری و اصطلاحات خاص خودداری می کند

با کاوش در زمینه هایی از مکانیک کوانتومی اساسی و ژنتیک مولکولی گرفته تا ژنتیک تکاملی مدرن و فلسفه ریاضیات ، این متن به خوبی سازمان یافته بحث می کند:

خود به خودی جهش ها و ارتباط آنها با تصادفی زیر اتمی پیوندهای عمیق بین نوسانات زیر اتمی و تغییرات ماکروسکوپی طولانی مدت در ارگانیسم های زنده

تصادف و عدم اطمینان انحرافات گاه به گاه و تأسف برانگیز از اصول “واقعی” نیست که زندگی بر اساس آنها بنا شده است. ژنتیک و تصادفی ماهیت فراگیر تصادفی بودن را به عنوان یک ویژگی جدایی ناپذیر از همه فرایندهای اساسی نشان می دهد ، و به طور موثر درک احتمالی از پدیده های زندگی را در آغوش می گیرد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله