دانلود کتاب Geodetic Time Series Analysis In Earth Sciences, 2020

نام کتاب: Geodetic Time Series Analysis In Earth Sciences

نویسنده: Jean-Philippe Montillet و Machiel S. Bos

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۲۱۷۱۷۴, ۹۷۸۳۰۳۰۲۱۷۱۸۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۲۲

حجم کتاب: ۳۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Geodetic Time Series Analysis In Earth Sciences From Amazon


This book provides an essential appraisal of the recent advances in technologies, mathematical models and computational software used by those working with geodetic data. It explains the latest methods in processing and analyzing geodetic time series data from various space missions (i.e. GNSS, GRACE) and other technologies (i.e. tide gauges), using the most recent mathematical models. The book provides practical examples of how to apply these models to estimate seal level rise as well as rapid and evolving land motion changes due to gravity (ice sheet loss) and earthquakes respectively. It also provides a necessary overview of geodetic software and where to obtain them.

درباره کتاب Geodetic Time Series Analysis In Earth Sciences ترجمه شده از گوگل


این کتاب ارزیابی اساسی از پیشرفت های اخیر در فن آوری ها ، مدل های ریاضی و نرم افزار محاسباتی استفاده شده توسط افرادی را که با داده های ژئودزیکی کار می کنند ، ارائه می دهد. این آخرین روش ها را در پردازش و تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی ژئودتیک از ماموریت های مختلف فضایی (به عنوان مثال GNSS ، GRACE) و سایر فناوری ها (به عنوان مثال سنج سنج) ، با استفاده از جدیدترین مدل های ریاضی توضیح می دهد. این کتاب به ترتیب نمونه های عملی نحوه استفاده از این مدل ها را برای برآورد بالا آمدن سطح مهر و موم و همچنین تغییرات سریع و متحرک زمین به دلیل جاذبه زمین (از بین رفتن صفحه یخ) و زمین لرزه ارائه می دهد. همچنین یک مرور اجمالی لازم در مورد نرم افزارهای ژئودتیکی و محل تهیه آنها را ارائه می دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله