دانلود کتاب Gravity Sanitary Sewer Design And Construction, 2nd ed, 2007

نام کتاب: Gravity Sanitary Sewer Design And Construction

نویسنده: Paul Bizier

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۰۷۸۴۴۰۹۰۰۵, ۹۷۸۰۷۸۴۴۰۹۰۰۸, ۹۷۸۱۵۷۲۷۸۲۴۰۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۰۰

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: American Society Of Civil Engineers

Description About Book Gravity Sanitary Sewer Design And Construction From Amazon


Prepared by a Joint Task Force of the American Society of Civil Engineers (ASCE) and the Water Environment Federation (WEF), Gravity Sanitary Sewer Design and Construction (ASCE Manual and Report on Engineering Practice No. 60 / WEF Manual of Practice No. FD-5) provides theoretical and practical guidelines for the design and construction of gravity sanitary sewers. Gravity Sanitary Sewer Design and Construction covers the administrative and organizational phases of sanity sewer projects, as well as the parameters necessary to establish the design criteria, complete the design, and award a construction contract. The Manual offers an in-depth discussion of commonly used trenchless and conventional methods of sanitary sewer construction. With its liberal use of charts, illustrations, and case studies, this practical manual is an indispensable resource for engineers in the field of sanitary sewer structural and hydraulic design

درباره کتاب Gravity Sanitary Sewer Design And Construction ترجمه شده از گوگل


تهیه شده توسط یک گروه کاری مشترک از جامعه مهندسین عمران آمریکا (ASCE) و فدراسیون محیط زیست آب (WEF)، طراحی و ساخت فاضلاب بهداشتی گرانشی (دستورالعمل ASCE و گزارش تمرین مهندسی شماره ۶۰ / WEF Manual of Practice No. FD) -5) دستورالعمل های نظری و عملی برای طراحی و ساخت فاضلاب های بهداشتی ثقلی ارائه می دهد. طراحی و ساخت فاضلاب بهداشتی Gravity فازهای اداری و سازمانی پروژه های فاضلاب بهداشتی و همچنین پارامترهای لازم برای تعیین معیارهای طراحی، تکمیل طراحی و اعطای قرارداد ساخت را پوشش می دهد. این کتابچه راهنمای یک بحث عمیق در مورد روش‌های متداول بدون ترانشه و روش‌های مرسوم ساخت فاضلاب بهداشتی ارائه می‌کند. این کتابچه راهنمای کاربردی با استفاده آزادانه از نمودارها، تصاویر و مطالعات موردی، منبعی ضروری برای مهندسین در زمینه طراحی ساختاری و هیدرولیک فاضلاب بهداشتی است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله