دانلود کتاب Handbook Of Immunohistochemistry And In Situ Hybridization Of Human Carcinomas – Molecular Genetics – Liver And Pancreatic Carcinomas V3, 2005

نام کتاب: Handbook Of Immunohistochemistry And In Situ Hybridization Of Human Carcinomas – Molecular Genetics – Liver And Pancreatic Carcinomas V3

نویسنده: M. A. Hayat

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۰۸۸۴۰۴۹, ۰۱۲۰۸۸۴۰۴۶,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۴۴

حجم کتاب: ۸ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Academic Press

Description About Book Handbook Of Immunohistochemistry And In Situ Hybridization Of Human Carcinomas – Molecular Genetics – Liver And Pancreatic Carcinomas V3 From Amazon


Immunohistochemistry is the use of specific antibodies to stain particular molecular species in situ. This technique has allowed the identification of many more cell types than could be visualized by classical histology, particularly in the immune system and among the scattered hormone-secreting cells of the endocrine system, and has the potential to improve diagnosis, prognosis and therapeutic options of cancer. This book discusses all aspects of immunohistochemistry and in situ hybridization technologies and the important role they play in reaching a cancer diagnosis. It provides step-by-step instructions on the methods of additional molecular technologies such as DNA microarrays, and microdissection, along with the benefits and limitations of each method. The topics of region-specific gene expression, its role in cancer development and the techniques that assist in the understanding of the molecular basis of disease are relevant and necessary in science today. * The only book available that translates molecular genetics into cancer diagnosis * The results of each Immunohistochemical and in situ hybridization method are presented in the form of color illustrations * Methods discussed were either developed or refined by expert contributors in their own laboratories

درباره کتاب Handbook Of Immunohistochemistry And In Situ Hybridization Of Human Carcinomas – Molecular Genetics – Liver And Pancreatic Carcinomas V3 ترجمه شده از گوگل


ایمونوهیستوشیمی استفاده از آنتی بادی های خاص برای رنگ آمیزی گونه های مولکولی خاص در محل است. این تکنیک به شناسایی انواع بیشتری از سلول ها نسبت به آنچه که توسط بافت شناسی کلاسیک قابل تصور است ، اجازه می دهد ، به ویژه در سیستم ایمنی و در بین سلول های پراکنده ترشح کننده هورمون سیستم غدد درون ریز ، و پتانسیل بهبود تشخیص ، پیش آگهی و گزینه های درمانی سرطان. این کتاب همه جنبه های ایمونوهیستوشیمی و فن آوری های هیبریداسیون درجا و نقش مهمی که آنها در تشخیص سرطان دارند را مورد بحث قرار می دهد. این دستورالعمل گام به گام در مورد روش های فناوری های مولکولی اضافی مانند ریزآرایه های DNA و میکرودیسکسیون ، همراه با مزایا و محدودیت های هر روش ارائه می دهد. موضوعات بیان ژن های خاص منطقه ، نقش آن در توسعه سرطان و تکنیک هایی که به درک پایه مولکولی بیماری کمک می کند ، امروزه در علم مرتبط و ضروری است. * تنها کتاب موجود که ژنتیک مولکولی را به تشخیص سرطان تبدیل می کند * نتایج هر روش ایمونوهیستوشیمی و هیبریداسیون درجا در قالب تصاویر رنگی ارائه شده است * روشهای مورد بحث یا توسط مشارکت کنندگان متخصص در آزمایشگاههای خود توسعه داده شده یا اصلاح شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله