دانلود کتاب Heparin – A Century Of Progress, 2012

نام کتاب: Heparin – A Century Of Progress

نویسنده: T. W. Barrowcliffe و Rebecca Lever و Barbara Mulloy و Clive P. Page

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۴۲۲۳۰۵۵۴, ۹۷۸۳۶۴۲۲۳۰۵۶۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۶۲

حجم کتاب: ۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Heparin – A Century Of Progress From Amazon


Heparins remain amongst the most commonly used drugs in clinical practice. Almost 100 years have passed since the initial discovery of this complex substance and, during this time, understanding of the nature and uses of heparin and related molecules has grown dramatically. The aim of this volume is to summarise the developments that have led to the current status of both heparins as drugs and the field of heparin research, with a focus on the particularly rapid progress that has been made over the past three decades. Individual sections are dedicated to the nature of heparin as a biological molecule, the current approaches and techniques that are used to ensure the safety and reliability of heparin as a medicine, the clinical pharmacology of heparin as an anticoagulant drug, effects and potential applications of heparin aside of those involving haemostasis and, finally, the nature and potential uses of heparin-like materials from both natural and synthetic sources.

درباره کتاب Heparin – A Century Of Progress ترجمه شده از گوگل


هپارین ها همچنان در میان داروهایی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. تقریباً ۱۰۰ سال از کشف اولیه این ماده پیچیده می گذرد و در این مدت ، درک درستی از ماهیت و کاربردهای هپارین و مولکول های مربوطه رشد چشمگیری داشته است. هدف این جلد خلاصه تحولاتی است که منجر به وضعیت فعلی هپارین ها به عنوان دارو و زمینه تحقیقات هپارین شده است ، با تمرکز بر پیشرفت به خصوص سریعی که طی سه دهه گذشته حاصل شده است. بخشهای جداگانه به ماهیت هپارین به عنوان یک مولکول بیولوژیکی ، رویکردها و تکنیکهای فعلی اختصاص داده شده است که برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان هپارین به عنوان دارو ، داروسازی بالینی هپارین به عنوان داروی ضد انعقاد ، اثرات و کاربردهای بالقوه هپارین استفاده می شود جدا از مواردی که شامل هموستاز و سرانجام ، ماهیت و کاربردهای بالقوه مواد شبه هپارین از منابع طبیعی و مصنوعی است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله