دانلود کتاب Human Antibody Therapeutics For Viral Disease, 2008

نام کتاب: Human Antibody Therapeutics For Viral Disease

نویسنده: K. Machida و Z. Y. Keck و M. M. C. Lai و Scott K. Dessain Md و Phd

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۷۲۱۴۴۴, ۹۷۸۳۵۴۰۷۲۱۴۶۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۰

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Human Antibody Therapeutics For Viral Disease From Amazon


The articles in this volume have been selected to demonstrate the progress in the development of human antibody therapeutics for viral disease. Keck et al. review the nature of the immune response to the Hepatitis C virus (HCV) and the details of viral neutralization by antibodies, providing a conceptual model for the clinical use of HCV-specific antibodies. Huber et al. summarize the initial clinical experiences with antibody therapeutics for Human Immunodeficiency Virus that can be targeted to either the HIV virion or to host cell proteins. A discussion of the breadth immune strategies that is required to control human rabies is provided by Nagarajan et al., with a particular focus on India and other countries in which rabies is endemic. The development of pavilizumab for RSV prophylaxis is reviewed in Wu et al., in addition to results of antibody optimization studies that provide surprising insights and have broad general implications for anti-viral antibody engineering. Melhop and Diamond explicate the biology of West Nile Virus as a general model for flaviviruses, while using their cloned antibodies as a springboard to consider the mechanisms of WNV neutralization. The volume concludes with a description of methods to clone human antibodies in their native configurations, which access a class of antibodies that differ from those obtained by recombinant DNA or transgenic mouse methods.

The articles in this volume are definitive and comprehensive reviews written by experts who have sought to define the principles of viral neutralization by human antibodies. They explore and anticipate the obstacles and opportunities that will be encountered as the power of human antibodies is harnessed to address the vast, un-met need for effective anti-viral therapeutics.

درباره کتاب Human Antibody Therapeutics For Viral Disease ترجمه شده از گوگل


مقالات موجود در این جلد برای نشان دادن پیشرفت در پیشرفت داروهای آنتی بادی انسانی برای بیماری ویروسی انتخاب شده اند. کک و همکاران بررسی ماهیت پاسخ ایمنی به ویروس هپاتیت C (HCV) و جزئیات خنثی سازی ویروس توسط آنتی بادی ها ، ارائه یک مدل مفهومی برای استفاده بالینی از آنتی بادی های خاص HCV. هوبر و همکاران خلاصه تجربیات بالینی اولیه با داروهای درمانی آنتی بادی برای ویروس نقص ایمنی انسانی که می تواند به ویروسی HIV یا پروتئین های سلول میزبان مورد هدف قرار گیرد. بحث در مورد استراتژی های ایمنی گسترده ای که برای کنترل هاری انسان مورد نیاز است توسط Nagarajan و همکاران ، با تمرکز ویژه بر هند و سایر کشورهایی که هاری در آنها بومی است ، ارائه شده است. توسعه pavilizumab برای پیشگیری RSV در Wu و همکاران بررسی شده است ، علاوه بر نتایج مطالعات بهینه سازی آنتی بادی که بینش های شگفت انگیزی را ارائه می دهد و پیامدهای کلی گسترده ای برای مهندسی آنتی بادی ویروسی دارد. ملوپ و دیاموند زیست شناسی ویروس نیل غربی را به عنوان یک مدل کلی برای ویروس های فلاوی ویروس توضیح می دهند ، در حالی که از آنتی بادی های شبیه سازی شده آنها به عنوان یک تخته پرش برای در نظر گرفتن مکانیسم های خنثی سازی WNV استفاده می کنند. در پایان این مقاله با توصیف روش های شبیه سازی آنتی بادی های انسانی در پیکربندی های اصلی آنها ، که به یک دسته از آنتی بادی ها دسترسی پیدا می کنند ، متفاوت از آنهایی است که با DNA نوترکیب یا روش های تراریخته موش متفاوت است.

مقالات این جلد ، بررسی های قطعی و جامعی است که توسط متخصصانی که سعی در تعریف اصول خنثی سازی ویروس توسط آنتی بادی های انسان دارند ، نوشته شده است. آنها موانع و فرصتهایی را که در اثر مهار قدرت آنتی بادیهای انسانی برای رفع نیاز گسترده و برآورده نشده به درمانهای ضد ویروسی م effectiveثر مورد استفاده قرار می گیرد ، کشف و پیش بینی می کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله