دانلود کتاب Immunology Of Behcet’s Disease, 2003

نام کتاب: Immunology Of Behcet’s Disease

نویسنده: Zierhut

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۳

کد ISBN کتاب: ۹۰۲۶۵۱۹۶۰۵, ۹۷۸۹۰۲۶۵۱۹۶۰۴, ۹۷۸۰۲۰۳۹۷۱۰۶۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۸۸

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Balkema

Description About Book Immunology Of Behcet’s Disease From Amazon


Behçet’s Disease (BD) is one of the most-studied systemic disorders characterized by an occlusive vasculopathy of multiple organs. The etiology and pathogenesis of BD are still unclear, but there is evidence for genetic, immunologic and infectious factors in the onset and throughout the course of the disease. Immunology of Behçet’s Disease highlights various aspects of BD. After an epidemiological overview, the clinical presentation of ocular and non-ocular symptoms of BD are summarized. The immunopathological changes reflect a chronic vasculitis of arterioles, venules and capillaries. The role of T-cells, but also of NK-T-cells, secreted cytokines and neutrophils is covered. For years microorganisms have been under investigation as initiating BD and, in particular, immune reactions against various microbial heat shock proteins could be an important etiological factor. It has been shown that the pathogenic gene involved in the development of BD is pinpointed to HLA-B51. Finally, the treatment of BD is discussed in detail, including new options like anti-TNF-alpha-antibodies and interferon-alpha. Immunology of Behçet’s Disease summarizes our knowledge regarding the most important factors that induce or trigger BD and will stimulate research in the field and help to initiate new ideas.

درباره کتاب Immunology Of Behcet’s Disease ترجمه شده از گوگل


بیماری بهجت (BD) یکی از بیشترین اختلالات سیستمیک است که با واسکولوپاتی اکلوژن چند اندام مشخص می شود. علت و پاتوژنز BD هنوز مشخص نیست ، اما شواهدی در مورد عوامل ژنتیکی ، ایمنی و عفونی در شروع و در طول دوره بیماری وجود دارد. ایمونولوژی بیماری بهجت جنبه های مختلف BD را برجسته می کند. پس از مروری اپیدمیولوژیک ، تظاهرات بالینی علائم چشمی و غیرچشمی BD خلاصه می شود. تغییرات ایمونوپاتولوژیک منعکس کننده واسکولیت مزمن شریانی ، ونول ها و مویرگ ها است. نقش سلول های T ، بلکه سلول های NK-T ، سیتوکین های ترشح شده و نوتروفیل ها نیز پوشانده شده است. برای سال ها میکروارگانیسم ها تحت عنوان شروع BD تحت بررسی قرار گرفته اند ، به ویژه ، واکنش های ایمنی در برابر پروتئین های مختلف شوک حرارتی میکروبی می تواند یک عامل مهم مهم باشد. نشان داده شده است که ژن بیماریزا درگیر در ایجاد BD به HLA-B51 مشخص شده است. سرانجام ، درمان BD به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است ، از جمله گزینه های جدید مانند آنتی بادی های ضد TNF-alpha و اینترفرون-آلفا. ایمونولوژی بیماری بهجت دانش ما را درمورد مهمترین عواملی که باعث القای BD می شوند خلاصه می کند و تحقیقات در این زمینه را تحریک می کند و به ایده های جدید کمک می کند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله