دانلود کتاب Income Modeling And Balancing – A Rigorous Treatment Of Distribution Patterns, 2015

نام کتاب: Income Modeling And Balancing – A Rigorous Treatment Of Distribution Patterns

نویسنده: Thomas Kämpke و Franz Josef Radermacher

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۱۳۲۲۳۵, ۹۷۸۳۳۱۹۱۳۲۲۴۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۷۴

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Income Modeling And Balancing – A Rigorous Treatment Of Distribution Patterns From Amazon


This book presents a rigorous treatment of the mathematical instruments available for dealing with income distributions, in particular Lorenz curves and related methods. The methods examined allow us to analyze, compare and modify such distributions from an economic and social perspective. Though balanced income distributions are key to peaceful coexistence within and between nations, it is often difficult to identify the right kind of balance needed, because there is an interesting interaction with innovation and economic growth. The issue of justice, as discussed in Thomas Piketty’s bestseller “Capital in the Twenty-First Century” or in the important book “The Price of Inequality” by Nobel laureate Joseph Stiglitz, is also touched on. Further, there is a close connection to the issue of democracy in the context of globalization. One highlight of the book is its rigorous treatment of the so-called Atkinson theorem and some extensions, which help to explain under which type of societal utility functions nations tend to operate either in the direction of more balance or less balance. Finally, there are some completely new insights into changing the balance pattern of societies and the kind of coalitions between richer and poorer parts of society to organize political support in democracies in either case.

Oxford University’s Sir Tony Atkinson, well known for his so-called Atkinson theorem, writes in his foreword to the book: “[The authors] contribute directly to the recent debates that are going on in politics. […] with this book the foundation of arguments concerning a proper balance in income distribution in the sense of identifying an ‘efficient inequality range’ has got an additional push from mathematics, which I appreciate very much.”

درباره کتاب Income Modeling And Balancing – A Rigorous Treatment Of Distribution Patterns ترجمه شده از گوگل


این کتاب یک رفتار دقیق از ابزارهای ریاضی موجود برای مقابله با توزیع درآمد ، به ویژه منحنی های لورنز و روش های مربوطه را ارائه می دهد. روش های بررسی شده به ما امکان می دهد تا چنین توزیع هایی را از منظر اقتصادی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل ، مقایسه و اصلاح قرار دهیم. اگرچه توزیع توازن درآمد کلیدی برای همزیستی مسالمت آمیز در داخل و بین کشورها است ، اما شناسایی نوع مناسب تعادل مورد نیاز اغلب دشوار است ، زیرا تعامل جالبی با نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. موضوع عدالت ، همانطور که در کتاب پرفروش توماس پیکتی “سرمایه در قرن بیست و یکم” یا در کتاب مهم “قیمت نابرابری” توسط جوزف استیگلیتز ، برنده نوبل ، مورد بحث قرار گرفته است. بعلاوه ، ارتباط نزدیکی با مسئله دموکراسی در متن جهانی شدن وجود دارد. یکی از نکات قابل توجه در این کتاب ، برخورد دقیق آن با اصطلاح قضیه اتکینسون و برخی از موارد الحاقی است که به شما در توضیح این که تحت چه نوع عملکردهای اجتماعی جامعه کشورها تمایل دارند یا در جهت تعادل بیشتر یا تعادل کمتری عمل کنند ، کمک می کند. سرانجام ، بینشهای کاملاً جدیدی در مورد تغییر الگوی تعادل جوامع و نوع ائتلاف بین بخشهای ثروتمند و فقیرتر جامعه برای سازماندهی پشتیبانی سیاسی در دموکراسیها در هر صورت وجود دارد.

سر تونی اتکینسون از دانشگاه آکسفورد ، معروف به خاطر قضیه به اصطلاح اتکینسون ، در پیشگفتار کتاب خود می نویسد: «[نویسندگان] مستقیماً به بحث های اخیر در سیاست کمک می کنند. […] با این کتاب مبانی استدلال ها در مورد تعادل مناسب در توزیع درآمد به معنای شناسایی یک “محدوده کارآمد نابرابری” فشار ریاضیاتی دیگری را به همراه داشته است ، که من بسیار قدردانی می کنم. “

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله