دانلود کتاب Intellectual Disability Psychiatry – A Practical Handbook, 2009

نام کتاب: Intellectual Disability Psychiatry – A Practical Handbook

نویسنده: Angela Hassiotis, Diana Andrea Barron, Ian Hall

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۷۴۲۵۱۸, ۹۷۸۰۴۷۰۶۸۲۹۶۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۸۰

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley

Description About Book Intellectual Disability Psychiatry – A Practical Handbook From Amazon


Intellectual Disability Psychiatry is a comprehensive and accessible guide to the management of mental health problems in people with intellectual disabilities. A clear and user-friendly handbook, it will help busy healthcare professionals develop their understanding of the mental health problems of service users with intellectual disabilities. Most importantly, it will help them make an accurate diagnostic assessment and develop and implement an holistic, person-centred, evidence-based management plan.
Topics covered include the classification of mental disorders in intellectual disability, the clinical assessment of specific disorders, psychological, psychopharmacological and social interventions, and the practical, legal, and social aspects of supporting service users with intellectual disability who have mental health problems.Content:
Chapter 1 Introduction (pages 1–۲): Angela Hassiotis, Diana Andrea Barron and Ian Hall
Chapter 2 Effective Communication (pages 3–۱۹): Diana Andrea Barron and Emma Winn
Chapter 3 Clinical Assessment (pages 21–۳۶): Neill Simpson
Chapter 4 Assessing Mental Capacity and Making Best Interest Decisions (pages 37–۵۰): Ian Hall and Afia Ali
Chapter 5 Common Mental Disorders (Depression, Anxiety, OCD, PTSD) (pages 51–۶۵): Elspeth Bradley, Rebecca Goody, Shirley McMillan and Andrew Levitas
Chapter 6 Psychotic Illness (pages 67–۸۳): Angela Hassiotis and Amanda Sinai
Chapter 7 Mental Health Aspects of Autism Spectrum Disorders (pages 85–۹۹): Peter Carpenter
Chapter 8 Substance Misuse (pages 101–۱۱۴): Helen Miller and Emma Whicher
Chapter 9 Challenging Behaviour (pages 115–۱۳۲): David Smith and William Howie
Chapter 10 Interaction between Mental and Physical Health (pages 133–۱۴۷): Michael Kerr and Basil Cardoza
Chapter 11 Mental Health of Older People (pages 149–۱۶۸): Andre Strydom and Jennifer Torr
Chapter 12 Management of Offenders with Intellectual Disabilities (pages 169–۱۸۴): Evan Yacoub and Ian Hall
Chapter 13 Mental Health Crises (pages 185–۲۰۲): Deirdre O’Brady
Chapter 14 Pharmacological Interventions (pages 203–۲۲۲): Shoumitro Deb
Chapter 15 Psychological Interventions (pages 223–۲۳۶): Katrina Scior
Chapter 16 Community Care (pages 237–۲۵۲): Philip Dodd and Patricia Noonan Walsh

درباره کتاب Intellectual Disability Psychiatry – A Practical Handbook ترجمه شده از گوگل


روانپزشکی معلولیت ذهنی راهنمای جامع و در دسترس برای مدیریت مشکلات بهداشت روان در افراد دارای معلولیت ذهنی است. این یک کتابچه راهنمای روشن و کاربرپسند است و به متخصصان مشغول مراقبت های بهداشتی کمک می کند تا درک خود را از مشکلات بهداشت روان کاربران خدمات دارای معلولیت ذهنی درک کنند. مهمتر از همه ، این به آنها کمک می کند تا یک ارزیابی دقیق تشخیصی را انجام دهند و یک برنامه مدیریت جامع ، شخص محور ، مبتنی بر شواهد را تدوین و اجرا کنند.
موضوعات تحت پوشش شامل طبقه بندی اختلالات روانی در ناتوانی ذهنی ، ارزیابی بالینی اختلالات خاص ، روانشناختی ، روان درمانی و مداخلات اجتماعی و جنبه های عملی ، قانونی و اجتماعی حمایت از کاربران خدمات معلول ذهنی که دارای مشکلات بهداشت روانی هستند.
فصل ۱ مقدمه (صفحات ۱–۲): آنجلا هاسیوتیس ، دیانا آندره بارون و ایان هال
فصل ۲ ارتباط موثر (صفحات ۳–۱۹): دیانا آندره بارون و اما وین
فصل ۳ ارزیابی بالینی (صفحات ۲۱–۳۶): نیل سیمپسون
فصل ۴ ارزیابی ظرفیت ذهنی و تصمیم گیری برای بهترین بهره (صفحات ۳۷–۵۰): ایان هال و آفیا علی
فصل ۵ اختلالات روانی رایج (افسردگی ، اضطراب ، OCD ، PTSD) (صفحه ۵۱ تا ۶۵): السپت بردلی ، ربکا گودی ، شرلی مک میلان و اندرو لویتاس
فصل ۶ بیماری روان پریشی (صفحات ۶۷–۸۳): آنجلا هاسیوتیس و آماندا سینا
فصل ۷ جنبه های بهداشت روانی اختلالات طیف اوتیسم (صفحات ۸۵–۹۹): Peter Carpenter
فصل ۸ سو Mis مصرف مواد (صفحات ۱۰۱–۱۱۴): هلن میلر و اما ویچر
فصل ۹ رفتار چالش برانگیز (صفحات ۱۱۵–۱۳۲): دیوید اسمیت و ویلیام هووی
فصل ۱۰ تعامل بین سلامت روان و جسم (صفحات ۱۳۳–۱۴۷): مایکل کر و ریحان کاردوزا
فصل ۱۱ بهداشت روانی افراد مسن (صفحات ۱۴۹–۱۶۸): آندره استریودوم و جنیفر تور
فصل ۱۲ مدیریت مجرمان دارای معلولیت ذهنی (صفحات ۱۶۹–۱۸۴): اوان یاکوب و یان هال
فصل سیزدهم بحران های سلامت روان (صفحات ۱۸۵-۲۰۲): دیردر اوبرادی
فصل ۱۴ مداخلات دارویی (صفحات ۲۰۳–۲۲۲): Shoumitro Deb
فصل ۱۵ مداخلات روانشناختی (صفحات ۲۲۳–۲۳۶): کاترینا سیور
فصل شانزدهم مراقبت از جامعه (صفحات ۲۳۷–۲۵۲): فیلیپ دود و پاتریشیا نونان والش

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله