دانلود کتاب Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, Twenty, 25th ed, 2010

نام کتاب: Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, Twenty

نویسنده: Geo. Brooks و Karen C. Carroll و Janet Butel و Stephen Morse و Timothy Mietzner

ویرایش: ۲۵

سال انتشار: ۲۰۱۰

کد ISBN کتاب: ۰۰۷۱۶۲۴۹۶۱, ۹۷۸۰۰۷۱۶۲۴۹۶۱,

فرمت: CHM

تعداد صفحه: ۸۳۲

حجم کتاب: ۲۷ مگابایت

کیفیت کتاب: ocr

انتشارات: Mcgraw-Hill Medical

Description About Book Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, Twenty From Amazon


An easy-to-understand, well-illustrated introduction to the clinically-important aspects of microbiology! NOW in full color! 4 STAR DOODY’S REVIEW! “This book provides a comprehensive overview of medical microbiology in a well organized and practical format. The new version includes color photographs and revisions to reflect advances in knowledge and molecular diagnostics. These updates are essential in such a rapidly progressing field and will ensure this book continues to be a mainstay in teaching medical microbiology.”–Doody’s Review Service Linking fundamental principles with the diagnosis and treatment of microbial infections, this classic text delivers an essential overview of the roles microorganisms play in human health and illness.

In addition to the brief descriptions of the organisms, you’ll find vital perspectives on pathogenesis, diagnostic laboratory tests, clinical findings, treatment, and epidemiology. The book introduces you to basic clinical microbiology through the fields of bacteriology, virology, mycology, and parasitology, giving you a far-reaching yet student-friendly review of the discipline. All chapters have been extensively revised to reflect the tremendous expansion of medical knowledge afforded by molecular mechanisms, advances in our understanding of microbial pathogenesis, and the discovery of unusual pathogens. Features: NEW full-color presentation 500+ USMLE-style review questions 300+ informative tables and illustrations, each designed to clarify and reinforce important chapter concepts Coverage that reflects the latest techniques in laboratory and diagnostic technologies Visit www.LangeTextbooks.com to access valuable resources and study aids.

The science of microbiology, Cell structure, Classification of bacteria, The growth and survival and death of microorganisms, Cultivation of microorganisms, Microbial metabolism, Microbial genetics, Immunology, Pathogenesis of bacterial infection, Antimicrobial chemotherapy, Normal microbial flora of the human body Spore-forming gram-positive bacilli: bacillus clostridium species, Non-spore-forming gram-positive bacilli, corynebacterium, propionibacterium, listeria, erysipelothrix, actinomycetes, The staphylococci, The streptococci, Enteric gram-negative rods (enterobacteriaceae), Pseudomonads, acinetobacters, uncommon gram-negative bacteria, Vibrios, campylobacters, helicobacter, Haemophilus, bordetella, brucella, francisella, Yersinia pasteurella, The neisseriae, Infections caused by anaerobic bacteria, Legionellae, bartonella, unusual bacterial pathogens, Mycobacteria, Spirochetes other spiral microorganisms, Mycoplasmas cell wall-defective bacteria, Rickettsia ehrlichia, Chlamydiae, General properties of viruses, Pathogenesis control of viral diseases, Parvoviruses, Adenoviruses, Herpesviruses, Poxviruses, Hepatitis viruses, Picornaviruses (enterovirus rhinovirus groups), Reoviruses, rotaviruses, caliciviruses, Arthropod-borne rodent-borne viral diseases, Orthomyxoviruses (influenza viruses), Paramyxoviruses rubella virus, Coronaviruses, Rabies, slow virus infections, prion diseases, Human cancer viruses, AIDS lentiviruses, Medical mycology, Medical parasitology, Principles of diagnostic medical microbiology

درباره کتاب Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, Twenty ترجمه شده از گوگل


مقدمه ای آسان و قابل درک برای جنبه های مهم بالینی میکروب شناسی! اکنون تمام رنگی! بررسی ۴ ستاره DOODY! “این کتاب مروری جامع از میکروب شناسی پزشکی را به شکلی کاملاً منظم و کاربردی ارائه می دهد. نسخه جدید شامل عکس های رنگی و تجدید نظر در جهت بازتاب پیشرفت دانش و تشخیص مولکولی است. این به روزرسانی ها در چنین زمینه ای که به سرعت در حال پیشرفت است ، ضروری هستند و از این کتاب اطمینان حاصل خواهید کرد. ادامه می دهد اصلی در آموزش میکروب شناسی پزشکی است. “- سرویس بررسی Doody’s با پیوند اصول اساسی با تشخیص و درمان عفونت های میکروبی ، این متن کلاسیک نمای کلی از نقش های میکروارگانیسم ها در سلامت انسان و بیماری ها را ارائه می دهد.

علاوه بر توصیف مختصر موجودات ، دیدگاه های حیاتی در مورد بیماری زایی ، آزمایش های آزمایشگاهی تشخیصی ، یافته های بالینی ، درمان و اپیدمیولوژی پیدا خواهید کرد. این کتاب شما را با میکروبیولوژی بالینی پایه از طریق رشته های باکتری شناسی ، ویروس شناسی ، قارچ شناسی و انگلی آشنا می کند و به شما یک مرور گسترده و در عین حال دانشجو دوستانه از این رشته می دهد. همه فصل ها به طور گسترده تجدید نظر شده اند تا منعکس کننده گسترش فوق العاده دانش پزشکی ارائه شده توسط مکانیسم های مولکولی ، پیشرفت در درک ما از پاتوژنز میکروبی و کشف عوامل بیماری زای غیر معمول باشد. ویژگی ها: ارائه جدید به صورت تمام رنگی ۵۰۰+ مورد بررسی سبک USMLE 300+ جدول آموزنده و تصاویر ، هرکدام برای روشن و تقویت مفاهیم مهم فصل طراحی شده اند پوشش منعکس کننده آخرین تکنیک های آزمایشگاه و فناوری های تشخیصی برای دسترسی به ارزشمند به سایت www.LangeTextbooks.com مراجعه کنید

منابع و وسایل کمک آموزشی علم میکروبیولوژی ، ساختار سلول ، طبقه بندی باکتری ها ، رشد و بقا و مرگ میکروارگانیسم ها ، پرورش میکروارگانیسم ها ، متابولیسم میکروبی ، ژنتیک میکروبی ، ایمونولوژی ، پاتوژنز عفونت باکتریایی ، شیمی درمانی ضد میکروبی ، فلور میکروبی نرمال بدن انسان اسپور- تشکیل باسیل گرم مثبت: باسیل کلستریدیوم گونه ، باسیل گرم مثبت غیر اسپور تشکیل دهنده ، کورین باکتریوم ، پروپیونی باکتریوم ، لیستریا ، گل سرخ ، اکتینومایست ها ، استافیلوکوک ها ، استرپتوکوک ها ، میله های گرم منفی روده (انتروباکتری ها ، اسیونها ، پسته ها ، بلاکاسکتها ، اکتین ها ، پودرها ، پودرهای باکتری) ، باکتریهای گرم منفی ، ویبریوس ، کمپیلوباکترها ، هلیکوباکتر ، هموفیلوس ، بوردتلا ، بروسلا ، فرانسیزلا ، یرسینیا پاستورلا ، نیسریا ، عفونتهای ناشی از باکتریهای بی هوازی ، لژیونلها ، بارتونلا ، عوامل بیماری زای باکتریایی غیرمعمول ، مایکوباکتریها ، سلولهای اسپیروکلاس ، سلولهای دیگر باکتریهای معیوب ، Rickettsia ehrlichia ، Chlam ydiae ، خصوصیات عمومی ویروس ها ، کنترل پاتوژنز بیماری های ویروسی ، ویروس های ویروسی ، آدنو ویروس ها ، ویروس های هرپس ، ویروس های پوکس ویروس هپاتیت ، پیکورناویروس ها (گروه های ویروسی آنترو ویروس) ، ویروس های ویروس ، روتاویروس ها ، ویروس های ضد ویروس ، ویروس های روده زا ، ویروس های روده زا ) ، ویروس سرخچه پارامیکسو ویروس ها ، ویروس های کرونا ، هاری ، عفونت های ویروس آهسته ، بیماری های پریون ، ویروس های سرطان انسان ، لنتی ویروس های ایدز ، قارچ شناسی پزشکی ، انگلی انگلی ، اصول میکروبیولوژی پزشکی تشخیصی

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله