دانلود کتاب Killer Cell Dynamics – Mathematical And Computational Approaches To Immunology, 2007

نام کتاب: Killer Cell Dynamics – Mathematical And Computational Approaches To Immunology

نویسنده: Dominik Wodarz

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۸۷۳۰۸۹۳۷, ۰۳۸۷۳۰۸۹۳۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۰

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag New York

Description About Book Killer Cell Dynamics – Mathematical And Computational Approaches To Immunology From Amazon


This book reviews how mathematics can be used in combination with biological data in order to improve understanding of how the immune system works. This is illustrated largely in the context of viral infections. Mathematical models allow scientists to capture complex biological interactions in a clear mathematical language and to follow them to their precise logical conclusions. This can give rise to counter-intuitive insights which would not be attained by experiments alone, and can be used for the design of further experiments in order to address the mathematical results.

This book provides both an introduction to the field of mathematical immunology, and an overview of many topics which are the subject of current research, covering a broad variety of immunological topics. It starts with basic principles of immunology and covers the dynamical interactions between the immune system and specific viral infections, including important human pathogens such as HIV. General biological and mathematical background material to both virus infection and immune system dynamics is provided, and each chapter begins with a simple introduction to the biological questions examined.

This book is intended for an interdisciplinary audience. It explains the concept of mathematical modeling in immunology and shows how modeling has been used to address specific questions. It is intended both for the mathematical biologists who are interested in immunology, and for the biological readership that is interested in the use of mathematical models in immunology. Dominik Wodarz is an Associate Professor at the Department of Ecology and Evolutionary Biology at the University of California, Irvine.

درباره کتاب Killer Cell Dynamics – Mathematical And Computational Approaches To Immunology ترجمه شده از گوگل


این کتاب به بررسی چگونگی استفاده از ریاضیات در ترکیب با داده های بیولوژیکی به منظور بهبود درک عملکرد سیستم ایمنی بدن می پردازد. این به طور عمده در زمینه عفونت های ویروسی نشان داده شده است. مدل های ریاضی به دانشمندان این امکان را می دهد که فعل و انفعالات پیچیده بیولوژیکی را به زبانی ریاضی واضح ثبت کرده و از آنها برای نتیجه گیری منطقی دقیق خود پیروی کنند. این می تواند بینشی ضد شهودی ایجاد کند که فقط با آزمایش حاصل نمی شود و می تواند برای طراحی آزمایشات بعدی به منظور پرداختن به نتایج ریاضی مورد استفاده قرار گیرد.

این کتاب هم مقدمه ای در زمینه ایمونولوژی ریاضی ، و هم مروری بر بسیاری از موضوعات موضوع تحقیق فعلی ، شامل طیف گسترده ای از مباحث ایمونولوژیک ، ارائه می دهد. این کار با اصول اساسی ایمونولوژی آغاز می شود و فعل و انفعالات دینامیکی بین سیستم ایمنی بدن و عفونت های ویروسی خاص ، از جمله عوامل بیماری زای مهم انسانی مانند HIV را پوشش می دهد. مواد زمینه ای بیولوژیکی و ریاضی عمومی برای آلودگی به ویروس و پویایی سیستم ایمنی بدن ارائه شده است و هر فصل با مقدمه ای ساده در مورد س biologicalالات بیولوژیکی بررسی شده آغاز می شود.

این کتاب برای مخاطبان بین رشته ای در نظر گرفته شده است. این مفهوم مدل سازی ریاضی در ایمونولوژی را توضیح می دهد و نشان می دهد که چگونه مدل سازی برای پرداختن به سوالات خاص استفاده شده است. این ماده هم برای زیست شناسان ریاضی است که به ایمونولوژی علاقه دارند و هم برای خوانندگان بیولوژیکی که به استفاده از مدل های ریاضی در ایمونولوژی علاقه مند هستند. دومینیک وودرز دانشیار گروه زیست محیطی و زیست شناسی تکاملی در دانشگاه کالیفرنیا ، ایروین است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله