دانلود کتاب Krishna’s Differential Equations, 53th ed, 2020

نام کتاب: Krishna’s Differential Equations

نویسنده: Dr. J N Sharma و Dr. R K Gupta

ویرایش: ۵۳

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۸۸

حجم کتاب: ۱۹ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Krishna Prakashan Media Pvt Ltd – Since 1942 (A Unit Of The Krishna Group)

Description About Book Krishna’s Differential Equations From Amazon


SYLLABUS – DIFFERENTIAL EQUATIONS. Unit-I
Ordinary Differential Equations: Qualitative properties of solution: Oscillation, Wronskian, Sturm separation and comparison theorems.
Unit-II
Ordinary points, Regular singular points, Frobenius series solution.
Unit-III
Gauss hyper geometric equation, the point at infinity, Gamma functions, Hermite polynomials.
Unit-IV
Partial Differential Equations: Origin of first order partial differential equations, Linear equations of the first order, Integral surfaces passing through a given curve, Surface orthogonal to a given system of surface, Non-linear partial differential equations of the first order, Charpits method, Special type of first order equations, Jacobi method. Origin of second order partial differential equation, Linear partial differential equations with constant coefficients, Equations with variable coefficients.
Unit-V
Problems of Laplace, wave and diffusion equations by the method of separation of variables, Reduction of second order partial differential equation into its canonical form. Non-linear equation of second order.

درباره کتاب Krishna’s Differential Equations ترجمه شده از گوگل


برنامه درسی – معادلات دیفرانسیل. واحد-I
معادلات دیفرانسیل معمولی: خواص کیفی حل: قضایای نوسان، ورونسکی، جداسازی استورم و مقایسه.
واحد-II
نقاط معمولی، نقاط مفرد منتظم، محلول سری فروبنیوس.
واحد-III
معادله فوق هندسی گاوس، نقطه در بی نهایت، توابع گاما، چند جمله ای هرمیت.
واحد IV
معادلات دیفرانسیل جزئی: منشا معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه اول، معادلات خطی مرتبه اول، سطوح انتگرالی که از یک منحنی معین عبور می کنند، سطح متعامد به یک سیستم سطح معین، معادلات دیفرانسیل جزئی غیر خطی مرتبه اول، روش Charpits، نوع ویژه معادلات مرتبه اول، روش ژاکوبی. منشا معادله دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم، معادلات دیفرانسیل جزئی خطی با ضرایب ثابت، معادلات با ضرایب متغیر.
واحد-V
مسائل معادلات لاپلاس، موج و انتشار با روش جداسازی متغیرها، کاهش معادله دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم به شکل متعارف آن. معادله غیر خطی مرتبه دوم.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله