دانلود کتاب Lectures On Inequality, Poverty And Welfare, 2017

نام کتاب: Lectures On Inequality, Poverty And Welfare

نویسنده: Antonio Villar

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۴۵۵۶۱۷, ۹۷۸۳۳۱۹۴۵۵۶۲۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۷۱

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Lectures On Inequality, Poverty And Welfare From Amazon


These lectures aim to help readers understand the logics and nature of the main indicators of inequality and poverty, with special attention to their social welfare underpinnings. The key approach consists in linking inequality and poverty measurement with welfare evaluation. As concern for inequality and poverty stems from ethical considerations, the measurement of those aspects necessarily involves some value judgments. Those value judgments can be linked, directly or indirectly, to welfare assessments on the distribution of personal and social opportunities. Inequality and poverty are thus considered to be partial aspects of the welfare evaluation of the opportunities in a given society. The volume includes two applications that illustrate how the models can be implemented. They refer to inequality of opportunity and poverty in education, using PISA data.

درباره کتاب Lectures On Inequality, Poverty And Welfare ترجمه شده از گوگل


هدف این سخنرانی ها کمک به خوانندگان است که می توانند منطق و ماهیت شاخص های اصلی نابرابری و فقر را با توجه ویژه به زمینه های رفاه اجتماعی آنها درک کنند. روش اصلی شامل پیوند نابرابری و اندازه گیری فقر با ارزیابی رفاه است. از آنجا که نگرانی برای نابرابری و فقر از ملاحظات اخلاقی ناشی می شود ، اندازه گیری آن جنبه ها لزوماً شامل برخی قضاوت های ارزشمند است. این قضاوت های ارزشی را می توان مستقیماً یا غیرمستقیم به ارزیابی رفاه درباره توزیع فرصت های شخصی و اجتماعی مرتبط دانست. بنابراین نابرابری و فقر از جنبه های جزئی ارزیابی رفاه از فرصت های موجود در یک جامعه معین محسوب می شود. این حجم شامل دو برنامه است که نحوه اجرای مدل ها را نشان می دهد. آنها با استفاده از داده های PISA به نابرابری فرصت ها و فقر در آموزش اشاره می کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله