دانلود کتاب Liberatory Psychiatry – Philosophy, Politics And Mental Health, 2008

نام کتاب: Liberatory Psychiatry – Philosophy, Politics And Mental Health

نویسنده: Carl I. Cohen و Sami Timimi

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۰۵۲۱۶۸۹۸۱۳, ۹۷۸۰۵۲۱۶۸۹۸۱۶, ۹۷۸۰۵۱۱۴۵۷۳۱۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۰۶

حجم کتاب: ۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Cambridge University Press

Description About Book Liberatory Psychiatry – Philosophy, Politics And Mental Health From Amazon


Psychiatry can help free persons from social, physical and psychological oppression, and it can assist persons to lead free self-directed lives. And, because social realities impact on mental well-being, psychiatry has a critical role to play in social struggles that further liberation. These are the basic foundations of liberatory psychiatry. In recent years, dramatic transformations in social and political structures worldwide have increased the problems of domination, alienation, consumerism, class, gender, religion, race and ethnicity. Confronting the psychological impact of these changes, and exploring new ideas to help develop the liberatory potential of psychiatry, this book should be read by mental health practitioners from the widest range of disciplines and those interested in social theory and political science.

درباره کتاب Liberatory Psychiatry – Philosophy, Politics And Mental Health ترجمه شده از گوگل


روانپزشکی می تواند افراد را از ستم اجتماعی ، جسمی و روانی رها سازد و همچنین می تواند به افراد کمک کند تا زندگی آزادانه خودگردان داشته باشند. و از آنجا که واقعیت های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی تأثیر می گذارند ، روانپزشکی نقش مهمی در مبارزات اجتماعی دارد که موجب رهایی بیشتر می شود. اینها پایه های اساسی روانپزشکی رهایی بخش است. در سالهای اخیر ، تحولات چشمگیر در ساختارهای اجتماعی و سیاسی در سطح جهان باعث افزایش مشکلات سلطه ، بیگانگی ، مصرف گرایی ، طبقه ، جنسیت ، دین ، ​​نژاد و قومیت شده است. مقابله با تأثیر روانی این تغییرات و کاوش ایده های جدید برای کمک به توسعه پتانسیل آزادی بخشی روانپزشکی ، این کتاب را باید پزشکان بهداشت روان از گسترده ترین رشته ها و علاقمندان به نظریه اجتماعی و علوم سیاسی بخوانند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله