دانلود کتاب Lung Biology In Health And Disease Volume 95 Tissue Oxygen Deprivation – From Molecular To Integrated Function, 1996

نام کتاب: Lung Biology In Health And Disease Volume 95 Tissue Oxygen Deprivation – From Molecular To Integrated Function

نویسنده: Gabriel Haddad

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۵۸۵۳۷۵۱۶۸, ۹۷۸۰۸۲۴۷۹۴۹۳۴, ۰۸۲۴۷۹۴۹۳۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۱۲۰

حجم کتاب: ۶۸ مگابایت

کیفیت کتاب: اسکن

انتشارات: CRC Press

Description About Book Lung Biology In Health And Disease Volume 95 Tissue Oxygen Deprivation – From Molecular To Integrated Function From Amazon


Detailing the importance of hypoxia in the expression, genesis, and propagation of human illness-this state-of-the-art reference summarizes current knowledge of responses to hypoxia in a variety of organ systems and in a number of vital processes common to all systems-addressing the effect of oxygen deprivation on fundamental processes such as cellular energetics, ion transport, and receptor function.

درباره کتاب Lung Biology In Health And Disease Volume 95 Tissue Oxygen Deprivation – From Molecular To Integrated Function ترجمه شده از گوگل


جزئیات اهمیت هیپوکسی در بیان ، پیدایش و انتشار بیماری انسان – این مرجع پیشرفته خلاصه دانش فعلی در مورد پاسخ به هیپوکسی در انواع سیستم های اندام و تعدادی از فرایندهای حیاتی مشترک در همه سیستم ها است پرداختن به اثر کمبود اکسیژن در فرآیندهای اساسی مانند انرژی سلولی ، انتقال یون و عملکرد گیرنده ها.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله