دانلود کتاب Lung Biology In Health & Disease Volume 175 Oxygen Sensing – Responses And Adaptation To Hypoxia, 2003

نام کتاب: Lung Biology In Health & Disease Volume 175 Oxygen Sensing – Responses And Adaptation To Hypoxia

نویسنده: Sukhamay Lahiri و Gregg Semenza و Nanduri R. Prabhakar

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۲۴۷۰۹۶۰۰, ۹۷۸۰۸۲۴۷۴۸۴۵۶, ۰۸۲۴۷۰۹۶۰۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۷۶

حجم کتاب: ۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Lung Biology In Health & Disease Volume 175 Oxygen Sensing – Responses And Adaptation To Hypoxia From Amazon


Reviewing research on the molecular basis of oxygen homeostasis, this text describes the changes in intracellular signalling and gene expression that lead to physiological responses to hypoxia in unicellular, invertebrate, and mammalian species. It examines O2 sensing systems in bacteria and archaea and demonstrates interrelationships among cell proliferation, energy metabolism, oxygen homeostasis, redox states, signal transduction and gene expression in humans and other organisms. The book describes the effect of hypoxia on carotid body structure and function and the effect of alterations in oxygen homeostasis on the pathophysiology of cardiac ischemia, cancer, stroke, and chronic lung disease.

درباره کتاب Lung Biology In Health & Disease Volume 175 Oxygen Sensing – Responses And Adaptation To Hypoxia ترجمه شده از گوگل


با مرور تحقیقات بر اساس مولکولی هموستاز اکسیژن ، این متن تغییرات در سیگنالینگ داخل سلولی و بیان ژن را توصیف می کند که منجر به پاسخ های فیزیولوژیکی به هیپوکسی در گونه های تک سلولی ، بی مهرگان و پستانداران می شود. این سیستم های سنجش O2 را در باکتری ها و باستان بررسی می کند و روابط متقابل بین تکثیر سلولی ، متابولیسم انرژی ، هموستاز اکسیژن ، حالات اکسیداسیون ، انتقال سیگنال و بیان ژن در انسان و موجودات دیگر را نشان می دهد. این کتاب تأثیر هیپوکسی بر ساختار و عملکرد بدن کاروتید و اثر تغییرات در هموستاز اکسیژن بر پاتوفیزیولوژی ایسکمی قلب ، سرطان ، سکته مغزی و بیماری مزمن ریه را توصیف می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله