دانلود کتاب Mental Retardation And Developmental Delay – Genetic And Epigenetic Factors, 2006

نام کتاب: Mental Retardation And Developmental Delay – Genetic And Epigenetic Factors

نویسنده: Smith و Moyra

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۰۱۹۵۱۷۴۳۲۱, ۹۷۸۰۱۹۵۱۷۴۳۲۸, ۹۷۸۰۱۹۸۰۳۸۸۵۶, ۰۱۹۸۰۳۸۸۵۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۴۴

حجم کتاب: ۱۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Oxford University Press

Description About Book Mental Retardation And Developmental Delay – Genetic And Epigenetic Factors From Amazon


Introduction. 1. Science, Society, and Mental Retardation, A History. 2. Neurogenesis, Neuronal Migration, Maturation, and Function: Insights into Learning and Memory. 3. Structural Brain Anomalies and Neural Tube Defects. 4. Mental Retardation Associated with Dysmorphology, Growth Retardation, or Overgrowth. 5. Mental Retardation Associated with Other Neurological Defects. 6. Mental Retardation that Develops After a Period of Norma Cognition. 7. Nonsyndromic Mental Retardation, Autism, and Language Deficits. 8. Genomics, Functional Genomics, and Epigenetics: Relevance to Mental Retardation. 9. Read more…
Abstract: Introduction. 1. Science, Society, and Mental Retardation, A History. 2. Neurogenesis, Neuronal Migration, Maturation, and Function: Insights into Learning and Memory. 3. Structural Brain Anomalies and Neural Tube Defects. 4. Mental Retardation Associated with Dysmorphology, Growth Retardation, or Overgrowth. 5. Mental Retardation Associated with Other Neurological Defects. 6. Mental Retardation that Develops After a Period of Norma Cognition. 7. Nonsyndromic Mental Retardation, Autism, and Language Deficits. 8. Genomics, Functional Genomics, and Epigenetics: Relevance to Mental Retardation. 9

درباره کتاب Mental Retardation And Developmental Delay – Genetic And Epigenetic Factors ترجمه شده از گوگل


معرفی. ۱٫ علم ، جامعه و عقب ماندگی ذهنی ، تاریخ. ۲٫ نوروژنز ، مهاجرت عصبی ، بلوغ و عملکرد: بینش در یادگیری و حافظه. ۳٫ ناهنجاری های ساختاری مغز و نقص لوله عصبی. ۴٫ عقب ماندگی ذهنی مرتبط با دیس مورفولوژی ، عقب ماندگی رشد یا رشد بیش از حد. ۵٫ عقب ماندگی ذهنی مرتبط با سایر نقایص عصبی. ۶٫ عقب ماندگی ذهنی که پس از یک دوره شناخت نرما ایجاد می شود. ۷٫ عقب ماندگی ذهنی غیر سندرم ، اوتیسم و ​​نقص های زبانی. ۸٫ ژنومیک ، ژنومیک عملکردی و اپی ژنتیک: ارتباط با عقب ماندگی ذهنی. ۹٫ ادامه مطلب …
چکیده: مقدمه. ۱٫ علم ، جامعه و عقب ماندگی ذهنی ، تاریخ. ۲٫ نوروژنز ، مهاجرت عصبی ، بلوغ و عملکرد: بینش در یادگیری و حافظه. ۳٫ ناهنجاری های ساختاری مغز و نقص لوله عصبی. ۴٫ عقب ماندگی ذهنی مرتبط با دیس مورفولوژی ، عقب ماندگی رشد یا رشد بیش از حد. ۵٫ عقب ماندگی ذهنی مرتبط با سایر نقایص عصبی. ۶٫ عقب ماندگی ذهنی که پس از یک دوره شناخت نرما ایجاد می شود. ۷٫ عقب ماندگی ذهنی غیر سندرم ، اوتیسم و ​​نقص های زبانی. ۸٫ ژنومیک ، ژنومیک عملکردی و اپی ژنتیک: ارتباط با عقب ماندگی ذهنی. ۹

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله