دانلود کتاب Metabolic Therapies In Orthopedics, 2nd ed, 2018

نام کتاب: Metabolic Therapies In Orthopedics

نویسنده: Kenneth Cintron و Ingrid Kohlstadt

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۷۰۸۶۶۱, ۱۳۵۱۷۰۸۶۶X,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۸۹

حجم کتاب: ۴۹ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Chapman And Hall/CRC

Description About Book Metabolic Therapies In Orthopedics From Amazon


The first medical reference textbook to compile an unprecedented synthesis of evidence for regenerative orthopedics by key opinion leaders.Thiry-five authors address your clinical questions What emerging technologies are right for my clinical practice? How can I strengthen my patients before their orthopedic surgery? Practically speaking, how can I leverage the latest metabolic therapies to safeguard my patients from toxins, medications, food and chronic diseases known to adversely affect the musculoskeletal system? “Ask the نویسنده” feature Would you like to discuss a patient with a particular author? Now you can do so at www.betterorthopedics.com. First to be second Did you notice this book is the first book in regenerative orthopedics to publish a second edition? This diverse author team leads the growing field of regenerative orthopedics and offers the broadest and in-depth approach to leveraging metabolic therapies. This book comprises the professional opinion of its authors. It does not claim to represent guidelines, recommendations, or the current standard of medical care. Read more…
Abstract: The first medical reference textbook to compile an unprecedented synthesis of evidence for regenerative orthopedics by key opinion leaders.Thiry-five authors address your clinical questions What emerging technologies are right for my clinical practice? How can I strengthen my patients before their orthopedic surgery? Practically speaking, how can I leverage the latest metabolic therapies to safeguard my patients from toxins, medications, food and chronic diseases known to adversely affect the musculoskeletal system? “Ask the نویسنده” feature Would you like to discuss a patient with a particular author? Now you can do so at www.betterorthopedics.com. First to be second Did you notice this book is the first book in regenerative orthopedics to publish a second edition? This diverse author team leads the growing field of regenerative orthopedics and offers the broadest and in-depth approach to leveraging metabolic therapies. This book comprises the professional opinion of its authors. It does not claim to represent guidelines, recommendations, or the current standard of medical care

درباره کتاب Metabolic Therapies In Orthopedics ترجمه شده از گوگل


اولین کتاب درسی مرجع پزشکی که تلفیقی بی سابقه از شواهد مربوط به ارتوپدی احیا شده توسط رهبران اصلی را جمع آوری می کند. سه و پنج نویسندهبه س clinicalالات بالینی شما پاسخ می دهند کدام فناوری های نوظهور برای عمل بالینی من مناسب هستند؟ چگونه می توانم بیماران خود را قبل از جراحی ارتوپدی تقویت کنم؟ به طور عملی ، چگونه می توانم از آخرین درمانهای متابولیکی برای محافظت از بیمارانم در برابر سموم ، داروها ، مواد غذایی و بیماریهای مزمن که بر سیستم اسکلتی عضلانی تأثیر می گذارد استفاده کنم؟ آیا می خواهید در مورد یک بیمار با یک نویسندهخاص بحث کنید؟ اکنون می توانید این کار را در سایت www.betterorthopedics.com انجام دهید. اول اینکه دوم شود آیا متوجه شدید این کتاب اولین کتاب در ارتوپدی احیا است که چاپ دوم را منتشر می کند؟ این تیم نویسندهمتنوع زمینه رو به رشد ارتوپدی احیا را هدایت می کند و وسیع ترین و عمیق ترین روش را برای استفاده از روش های متابولیک استفاده می کند. این کتاب شامل نظر حرفه ای نویسندهآن است. ادعا نمی کند که نشان دهنده رهنمودها ، توصیه ها یا استاندارد فعلی مراقبت های پزشکی است. ادامه مطلب …
چکیده: اولین کتاب درسی مرجع پزشکی که تلفیقی بی سابقه از شواهد مربوط به ارتوپدی احیا شده توسط رهبران نظر کلیدی را جمع آوری می کند. سه و پنج نویسندهبه س clinicalالات بالینی شما پاسخ می دهند کدام فناوری های نوظهور برای عمل بالینی من مناسب هستند؟ چگونه می توانم بیماران خود را قبل از جراحی ارتوپدی تقویت کنم؟ به طور عملی ، چگونه می توانم از آخرین درمانهای متابولیکی برای محافظت از بیمارانم در برابر سموم ، داروها ، مواد غذایی و بیماریهای مزمن که بر سیستم اسکلتی عضلانی تأثیر می گذارد استفاده کنم؟ آیا می خواهید در مورد یک بیمار با یک نویسندهخاص بحث کنید؟ اکنون می توانید این کار را در سایت www.betterorthopedics.com انجام دهید. اول اینکه دوم شود آیا متوجه شدید این کتاب اولین کتاب در ارتوپدی احیا است که چاپ دوم را منتشر می کند؟ این تیم نویسندهمتنوع زمینه رو به رشد ارتوپدی احیا را هدایت می کند و وسیع ترین و عمیق ترین روش را برای استفاده از روش های متابولیک استفاده می کند. این کتاب شامل نظر حرفه ای نویسندهآن است. ادعا نمی کند که نشان دهنده رهنمودها ، توصیه ها یا استاندارد فعلی مراقبت های پزشکی است

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله