دانلود کتاب Microbiology – Basic And Clinical Principles, 2019

نام کتاب: Microbiology – Basic And Clinical Principles

نویسنده: Norman-Mckay و Lourdes

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۲۱۹۲۸۲۹۰, ۰۳۲۱۹۲۸۲۹۶, ۹۷۸۰۳۲۱۹۲۹۶۳۱, ۰۳۲۱۹۲۹۶۳۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۷۳

حجم کتاب: ۹۸ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Pearson

Description About Book Microbiology – Basic And Clinical Principles From Amazon


Introduction to microbiology — Biochemistry basics — Introduction to prokaryotic cells — Introduction to eukaryotic cells — Genetics — Viruses and prions — Fundamentals of microbial growth — Microbial metabolism — Principles of infectious disease and epidemiology — Host-microbe interactions and pathogenesis — Innate immunity — Adaptive immunity — Immune system disorders — Vaccines and biotechnology-based diagnostics and therapeutics — Antimicrobial drugs — Respiratory system infections — Skin and eye infections — Nervous system infections — Digestive system infections — Urinary and reproductive system infections — Cardiovascular and lymphatic infections.

درباره کتاب Microbiology – Basic And Clinical Principles ترجمه شده از گوگل


آشنایی با میکروبیولوژی – مبانی بیوشیمی – آشنایی با سلولهای پروکاریوتی – آشنایی با سلولهای یوکاریوتی – ژنتیک – ویروسها و پریونها – اصول رشد میکروبی – متابولیسم میکروبی – اصول بیماری های عفونی و اپیدمیولوژی – میکروب میزبان تداخلات و پاتوژنز – ایمنی ذاتی – ایمنی تطبیقی ​​- اختلالات سیستم ایمنی بدن – واکسن ها و روش های تشخیصی و درمانی مبتنی بر بیوتکنولوژی – داروهای ضد میکروبی – عفونت های دستگاه تنفسی – عفونت های پوستی و چشم – عفونت های سیستم عصبی – دستگاه گوارش عفونت ها – عفونت های دستگاه ادراری و تولید مثل – عفونت های قلبی عروقی و لنفاوی.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله