دانلود کتاب Molecular Wine Microbiology, 2011

نام کتاب: Molecular Wine Microbiology

نویسنده: Alfonso V. Carrascosa Santiago و Rosario Munoz و Ramon Gonzalez Garcia

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۰۱۲۳۷۵۰۲۱۰, ۹۷۸۰۱۲۳۷۵۰۲۱۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۵۹

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Academic Press

Description About Book Molecular Wine Microbiology From Amazon


Microbiology has long been recognized as a key tool in studying wine production, however only more recently has that study been conducted at a molecular level, increasing the understanding of how microbiology impacts not only the flavor quality of the wine, but also the safety. Understanding at a molecular level how a starter culture can impact the volatile phenols, biogenic amines and ochratoxin A of a wine are just some of the core points that must be considered in order to achieve maximium consumer acceptability while addressing safety concerns during processing and storage. While other books offer insights into the production aspects of enology, this book is written by expert microbiologists, who explore the positive and negative impacts of gene mechanisms in the production of wine, from a microbiological point of view. Updates to the content will be made to ensure it is the most current information available, including coverage of the use of yeast mannoproteins to avoid tartaric and proteic haze in wine. This science has developed during the last years, and yeasts strains for increased released of mannoproteins have been constructed in the lab. Also, the first recombinant yeast strains (having GRAS status) have been commercialized for wine-making and the English edition will include these strains. Molecular Wine Microbiology features rigorous scientific content written in a level comprehensible for wine professionals as well as advanced students. It includes information on production and spoilage issues, the microbial groups relevant for wine production and also for ensuring microbial wine safety. * Reduce identification time from days and weeks to minutes and hours* Replaces the older science methods of slide staining, etc. with more accurate and current techniques of DNA analysis (PCR), protein extraction, and the in depth study of biochemical pathways.* Provides important knowledge about the impact of microbiological factors at the molecular level for reduction of wine spoilage and increased wine quality and safety

درباره کتاب Molecular Wine Microbiology ترجمه شده از گوگل


مدت هاست که میکروب شناسی به عنوان ابزاری اساسی در مطالعه تولید شراب شناخته می شود ، اما اخیراً آن مطالعه در سطح مولکولی انجام شده است ، و درک این موضوع را افزایش می دهد که میکروب شناسی نه تنها بر کیفیت عطر و طعم شراب ، بلکه همچنین بر ایمنی آن تأثیر می گذارد. درک اینکه در یک سطح مولکولی چگونه یک فرهنگ آغازین می تواند بر فنولهای فرار ، آمین های بیوژنیک و اوکراتوکسین A شراب تأثیر بگذارد ، تنها برخی از نکات اصلی است که باید برای دستیابی به حداکثر مقبولیت مصرف کننده در نظر گرفته شود در حالی که به نگرانی های ایمنی در هنگام پردازش و ذخیره سازی توجه کنید. در حالی که سایر کتاب ها بینش در مورد جنبه های تولید علم زمین شناسی را ارائه می دهند ، این کتاب توسط میکروب شناسان متخصص نوشته شده است ، که از نظر میکروبیولوژیکی تأثیرات مثبت و منفی مکانیسم های ژنی در تولید شراب را بررسی می کنند. برای اطمینان از اینکه جدیدترین اطلاعات موجود است ، از جمله پوشش استفاده از مانوپروتئین های مخمر برای جلوگیری از تیرگی تارتار و پروتئین در شراب ، به روزرسانی های مربوط به محتوا انجام خواهد شد. این دانش طی سالهای گذشته توسعه یافته است و سویه های مخمر برای افزایش آزاد شدن مانوپروتئین ها در آزمایشگاه ساخته شده اند. همچنین ، اولین سویه های مخمر نوترکیب (دارای وضعیت GRAS) برای شراب سازی تجاری شده اند و نسخه انگلیسی شامل این گونه ها خواهد بود. میکروبیولوژی شراب مولکولی دارای محتوای علمی دقیق است که در سطح قابل درک برای متخصصان شراب و همچنین دانشجویان پیشرفته نوشته شده است. این شامل اطلاعات مربوط به مسائل مربوط به تولید و فساد ، گروه های میکروبی مربوط به تولید شراب و همچنین برای اطمینان از ایمنی شراب میکروبی است. * زمان شناسایی را از روزها و هفته ها به دقیقه و ساعت کاهش دهید * روش های علمی قدیمی رنگ آمیزی اسلاید و غیره را با روش های دقیق تر و فعلی آنالیز DNA (PCR) ، استخراج پروتئین و مطالعه عمیق مسیرهای بیوشیمیایی جایگزین کنید. * دانش مهمی در مورد تأثیر عوامل میکروبیولوژیکی در سطح مولکولی برای کاهش فساد شراب و افزایش کیفیت و ایمنی شراب ارائه می دهد

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله