دانلود کتاب Nurses! – Test Yourself In Pharmacology, 2013

نام کتاب: Nurses! – Test Yourself In Pharmacology

نویسنده: Rogers و Katherine M. A

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۳۵۲۴۴۹۲۸, ۰۳۳۵۲۴۴۹۲۰, ۹۷۸۱۳۰۶۲۹۹۶۸۸, ۱۳۰۶۲۹۹۶۸۳,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۳۵

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Mcgraw-Hill/Open University Press

Description About Book Nurses! – Test Yourself In Pharmacology From Amazon


This book is designed as a revision and study aid for student nurses undertaking their pharmacology module/s and related exam assessment. It is a self-test book of self-assessment questions and quizzes that is designed to both test students learning and help them tackle their knowledge gaps by explaining the answers to all the questions included. The text is organised into body systems chapters and each chapter includes the following types of questions: *True or False *Multiple Choice *Fill in the blank *Match the terms. Within each chapter, all the answers are given and then explained – so the book can be used both for self-testing and more constructive revision. Read more…
Abstract: Nurses! Test yourself in Pharmacology Read more…

درباره کتاب Nurses! – Test Yourself In Pharmacology ترجمه شده از گوگل


این کتاب به عنوان کمک تجدید نظر و مطالعه برای پرستاران دانشجویی که از ماژول داروسازی و سنجش امتحانات مربوطه استفاده می کنند ، طراحی شده است. این یک کتاب خودآزمایی از س questionsالات و س quالات خود ارزیابی است که برای یادگیری دانش آموزان امتحان می شود و به آنها کمک می کند تا با توضیح دادن پاسخ همه س toالات موجود ، شکاف دانش خود را برطرف کنند. متن در فصل سیستم های بدنی سازمان یافته است و هر فصل شامل انواع زیر است: * درست یا نادرست * چند گزینه ای * جای خالی را پر کنید * اصطلاحات را مطابقت دهید. در هر فصل ، همه پاسخ ها داده می شوند و سپس توضیح داده می شوند – بنابراین این کتاب می تواند هم برای خودآزمایی و هم برای بازنگری سازنده تر مورد استفاده قرار گیرد. ادامه مطلب …
چکیده: پرستاران! خود را در فارماکولوژی آزمایش کنید ادامه مطلب …

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله