دانلود کتاب One Stop Doc Cardiology, 2007

نام کتاب: One Stop Doc Cardiology

نویسنده: Rishi Aggarwal و Nina Muirhead و Emily Ferenczi

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۴۴۱۶۵۷۸۴, ۹۷۸۱۲۸۰۴۸۷۸۴۲, ۱۲۸۰۴۸۷۸۴۴, ۱۴۴۴۱۶۵۷۸X,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۴۵

حجم کتاب: ۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Taylor & Francis Ltd

Description About Book One Stop Doc Cardiology From Amazon


A title in the One Stop Doc revision series that covers key facts for the cardiology module in the form of Short Answer Questions, Multiple Choice Questions, Extended Matching Questions and Problem-based Questions, with detailed explanations.
Abstract: A title in the One Stop Doc revision series that covers key facts for the cardiology module in the form of Short Answer Questions, Multiple Choice Questions, Extended Matching Questions and Problem-based Questions, with detailed explanations

درباره کتاب One Stop Doc Cardiology ترجمه شده از گوگل


عنوانی در سری بازنگری های One Stop Doc که حقایق اصلی ماژول قلب و عروق را در قالب سوالات پاسخ کوتاه ، س Quesالات چند گزینه ای ، س Mالات تطبیق گسترده و س -الات مبتنی بر مسئله ، با توضیحات دقیق ، پوشش می دهد.
چکیده: عنوانی در سری بازنگری های One Stop Doc که حقایق اصلی ماژول قلب را در قالب سوالات پاسخ کوتاه ، سوالات چند گزینه ای ، سوالات تطبیق گسترده و سوالات مبتنی بر مسئله ، با توضیحات دقیق ، پوشش می دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله