دانلود کتاب The Ophthalmology Examinations Review, 3rd ed, 2019

نام کتاب: The Ophthalmology Examinations Review

نویسنده: Tien Yin Wong و Wesley Guang Wei Chong و Zhu Li Yap و Saadia Farooqui

ویرایش: ۳

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۳۲۲۱۰۲۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۹۵

حجم کتاب: ۶۱ مگابایت

کیفیت کتاب: اسکن

انتشارات: World Scientific

Description About Book The Ophthalmology Examinations Review From Amazon


Since the last Edition of Ophthalmology Examinations Review, there has been major new discovery in the understanding of common eye diseases, and new treatments and diagnostic procedures have been refined or newly developed.

A revised Edition reflecting these changes is warranted at this time. The aim and scope of the book will be consistent with the previous two editions in that it will provide a broad review for the final year ophthalmology resident and trainees taking the specialist ophthalmology examinations. The book deals primarily with key facts and topics that are important from an examination perspective. Only information and facts that are considered relevant and critical to the exams are covered, with topics that may be of scientific interest, but are not common to exams specifically left out. This book will help the resident organize and synthesize knowledge acquired from various other sources or textbooks. While not meant to replace standard textbooks, enough information is contained within the book to serve as the main revision text nearer the exams.

The style and format of this book is intentionally didactic, with questions and short answers. The answer includes a “model opening statement,” followed by a classification system to aid organization of facts and then by the bulk of the answer in concise short notes. Exam Tips are inserted to provide an insight into how to answer different types of questions and when appropriate, a Clinical Approach section is also included.

In the new edition, topics such as new understanding of disease mechanisms, new investigations (e.g. OCT), and new procedures and treatment (e.g. use of anti-vascular endothelial growth factors, new refractive surgical techniques, new corneal transplant) are covered.

درباره کتاب The Ophthalmology Examinations Review ترجمه شده از گوگل


از زمان آخرین ویرایش بررسی های چشم پزشکی ، کشف جدید عمده ای در درک بیماری های شایع چشم صورت گرفته است ، و درمان های جدید و روش های تشخیصی تصفیه شده یا به تازگی توسعه یافته اند.

در حال حاضر نسخه اصلاح شده ای که منعکس کننده این تغییرات باشد ، تضمین شده است. هدف و دامنه کتاب با دو نسخه قبلی مطابقت دارد زیرا در آن یک بررسی گسترده برای مقیم سال آخر چشم پزشکی و کارآموزانی که در امتحانات تخصصی چشم پزشکی شرکت می کنند ، ارائه می شود. این کتاب در درجه اول به واقعیت ها و موضوعات کلیدی می پردازد که از منظر امتحان مهم هستند. فقط اطلاعات و حقایقی که برای امتحانات مرتبط و مهم تلقی می شوند ، با موضوعاتی که ممکن است مورد توجه علمی باشد ، اما در امتحاناتی که به طور خاص کنار گذاشته می شوند ، معمول نیستند ، پوشش داده می شوند. این کتاب به ساکنان کمک می کند تا دانش به دست آمده از منابع مختلف دیگر یا کتابهای درسی را سازماندهی و سنتز کنند. اگرچه به جای جایگزینی کتابهای درسی استاندارد نیست ، اما اطلاعات کافی در کتاب موجود است تا به عنوان متن اصلی تجدید نظر نزدیک به امتحانات باشد.

سبک و قالب این کتاب به صورت تعمدی ، همراه با پرسش و پاسخ کوتاه است. پاسخ شامل “بیانیه آغازین مدل” است که به دنبال آن یک سیستم طبقه بندی برای کمک به سازماندهی واقعیت ها و سپس قسمت عمده پاسخ در یادداشت های کوتاه مختصر ارائه می شود. نکات آزمون برای ارائه بینشی در مورد نحوه پاسخگویی به انواع مختلف سوالات درج می شود و در صورت لزوم ، یک بخش رویکرد بالینی نیز ارائه می شود.

در ویرایش جدید ، موضوعاتی مانند درک جدید از مکانیسم های بیماری ، تحقیقات جدید (به عنوان مثال OCT) ، و روش های جدید و درمان (به عنوان مثال استفاده از فاکتورهای رشد اندوتلیال ضد عروقی ، روش های جراحی انکساری جدید ، پیوند قرنیه جدید) پوشش داده شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله