دانلود کتاب Outer Membrane Vesicles Of Bacteria, 2012

نام کتاب: Outer Membrane Vesicles Of Bacteria

نویسنده: S.N. Chatterjee و Keya Chaudhuri

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۴۲۳۰۵۲۵۲, ۹۷۸۳۶۴۲۳۰۵۲۶۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۶۱

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Outer Membrane Vesicles Of Bacteria From Amazon


This book provides a detailed account of the physico-chemical properties and biological functions of the outer membrane vesicles (OMVs) of different pathogenic and non-pathogenic Gram-negative bacteria. It also includes an authentic record of the first systematic study that discovered the mechanism of OMV formation by a pathogen, Vibrio cholerae, and proposed that the process represented a novel secretory activity of bacteria. Furthermore, the authors present clinical and laboratory data on the use of OMVs as immunogens, as effective and licensed vaccines against Neisseria meningitidis serogroup B infections and on the development of more effective vaccines against other human and animal pathogens including Vibrio cholerae. This volume thus bears witness to the emerging revolution in the field of vaccines against pathogens and closes with a discussion of open questions and future research on OMVs.

درباره کتاب Outer Membrane Vesicles Of Bacteria ترجمه شده از گوگل


این کتاب شرح مفصلی از خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و عملکردهای بیولوژیکی وزیکول های غشای خارجی (OMV) باکتری های گرم منفی مختلف بیماری زا و غیر بیماری زا را ارائه می دهد. همچنین شامل یک ثبت معتبر از اولین مطالعه سیستماتیک است که مکانیسم تشکیل OMV توسط یک پاتوژن ، ویبریو وبا را کشف کرد و پیشنهاد کرد که این فرآیند نشان دهنده یک فعالیت جدید ترشحی باکتری است. علاوه بر این ، نویسندهداده های بالینی و آزمایشگاهی را در مورد استفاده از OMV ها به عنوان ایمونوژن ، به عنوان واکسن های م againstثر و دارای مجوز در برابر عفونت های گروه B گروه Neisseria meningitidis و تولید واکسن های موثرتر علیه سایر عوامل بیماری زای انسان و حیوان از جمله ویبریو وبا ارائه می دهند. بنابراین این حجم شاهد انقلابی در حال ظهور در زمینه واکسن ها علیه عوامل بیماری زا است و با بحث درباره س questionsالات باز و تحقیقات آینده در مورد OMV ها پایان می یابد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله