دانلود کتاب Particle Damping Technology Based Structural Control, 2020

نام کتاب: Particle Damping Technology Based Structural Control

نویسنده: Zheng Lu و Sami F. Masri و Xilin Lu

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۸۱۱۵۳۴۹۸۵, ۹۷۸۹۸۱۱۵۳۴۹۸۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۷۹

حجم کتاب: ۱۹ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Particle Damping Technology Based Structural Control From Amazon


This book presents a systematic introduction to particle damping technologies, which can be used to effectively mitigate seismic-induced and wind-induced vibration in various structures. Further, it offers comprehensive information on the latest research advances, e.g. a refined simulation model based on the discrete element method and a simplified simulation model based on equivalent principles. It then intensively studies the vibration attenuation effects of particle dampers subjected to different dynamic loads; in this context, the book proposes a new damping mechanism and “global’’ measures that can be used to evaluate damping performance.

Moreover, the book uses the shaking table test and wind tunnel test to verify the proposed simulation methods, and their satisfactory damping performance is confirmed. To facilitate the practical engineering application of this technology, optimization design guidelines for particle impact dampers are also provided. In closing, the book offers a preliminary exploration of semi-active particle damping technology, which holds great potential for extension to other applications in which the primary system is subjected to non-stationary excitations.

درباره کتاب Particle Damping Technology Based Structural Control ترجمه شده از گوگل


این کتاب مقدمه‌ای سیستماتیک بر فن‌آوری‌های میرایی ذرات ارائه می‌کند که می‌تواند برای کاهش مؤثر ارتعاشات ناشی از لرزه‌ای و باد در سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، اطلاعات جامعی در مورد آخرین پیشرفت های تحقیقاتی ارائه می دهد، به عنوان مثال. یک مدل شبیه سازی تصفیه شده بر اساس روش عناصر گسسته و یک مدل شبیه سازی ساده شده بر اساس اصول معادل. سپس به شدت اثرات تضعیف ارتعاش دمپرهای ذرات تحت بارهای دینامیکی مختلف را مطالعه می کند. در این زمینه، کتاب مکانیسم میرایی جدید و اقدامات «جهانی» را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند برای ارزیابی عملکرد میرایی مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر این، این کتاب از آزمون جدول لرزش و آزمایش تونل باد برای تأیید روش‌های شبیه‌سازی پیشنهادی استفاده می‌کند و عملکرد میرایی رضایت‌بخش آنها تأیید می‌شود. برای تسهیل کاربرد مهندسی عملی این فناوری، دستورالعمل های طراحی بهینه سازی برای دمپرهای ضربه ذرات نیز ارائه شده است. در پایان، این کتاب یک کاوش اولیه از فناوری میرایی ذرات نیمه فعال را ارائه می‌کند که پتانسیل زیادی برای گسترش به سایر کاربردها دارد که در آن سیستم اولیه در معرض تحریکات غیر ساکن است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله