دانلود کتاب Pediatric Endocrinology – The Requisites In Pediatrics, 2004

نام کتاب: Pediatric Endocrinology – The Requisites In Pediatrics

نویسنده: Thomas Moshang Jr. Md

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۴

کد ISBN کتاب: ۰۳۲۳۰۱۸۲۵۴, ۹۷۸۰۳۲۳۰۱۸۲۵۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۰۲

حجم کتاب: ۱۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Mosby

Description About Book Pediatric Endocrinology – The Requisites In Pediatrics From Amazon


This volume in the Requisites in Pediatrics series offers expert guidance on the major endocrine disorders found in clinical practice. It uses the proven Requisites format to deliver the information you need-fast. Perfect for quick review and exam preparation, this is one resource you’ll consult again and again.Each chapter begins with a discussion of normal physiology, providing normative clinical standards and normal lab values for each disorder. Separate sections in each chapter present information on disorders such as hormone deficiency · hormone resistance · and hormone excess. Tables offer guidance on diagnosis, laboratory and radiologic studies, therapies, and when to refer to a specialist.Key points at the end of each chapter highlight vital information.

درباره کتاب Pediatric Endocrinology – The Requisites In Pediatrics ترجمه شده از گوگل


این جلد در مجموعه Requisites in Pediatrics راهنمایی های تخصصی در مورد عمده ترین اختلالات غدد درون ریز موجود در عمل بالینی را ارائه می دهد. از فرمتRequisites اثبات شده برای ارائه سریع اطلاعات مورد نیاز شما استفاده می کند. مناسب برای مرور سریع و آماده سازی امتحان ، این منبعی است که بارها و بارها با آن مشورت خواهید کرد. هر فصل با بحث در مورد فیزیولوژی طبیعی ، ارائه استانداردهای بالینی هنجاری و مقادیر آزمایشگاهی طبیعی برای هر اختلال آغاز می شود. بخشهای جداگانه در هر فصل اطلاعات مربوط به اختلالات مانند کمبود هورمون · مقاومت هورمون · و بیش از حد هورمون را ارائه می دهد. جداول راهنمایی در مورد تشخیص ، مطالعات آزمایشگاهی و رادیولوژی ، درمان ها و زمان مراجعه به متخصص را ارائه می دهند. نکات کلیدی در پایان هر فصل اطلاعات حیاتی را برجسته می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله