دانلود کتاب Pharmacology For Nursing Care, 8th ed, 2012

نام کتاب: Pharmacology For Nursing Care

نویسنده: Richard A. Lehne

ویرایش: ۸

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۱۴۳۷۷۳۵۸۲۷, ۹۷۸۱۴۳۷۷۳۵۸۲۶,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۴۶۷

حجم کتاب: ۲۳۵ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Saunders

Description About Book Pharmacology For Nursing Care From Amazon


A favorite among nursing students, Pharmacology for Nursing Care, 8th ویرایش, features a uniquely engaging writing style, clear explanations, and unmatched clinical precision and currency to help you gain a solid understanding of key drugs and their implications — as opposed to just memorization of certain facts. Compelling features such as a drug prototype approach, use of large and small print to distinguish need-to-know versus nice-to-know content, and a focus on major nursing implications save you study time by directing your attention on the most important, need-to-know information. The new edition also features an abundance of content updates to keep you ahead of the curve in school and in professional practice.
UNIQUE! Engaging writing style with clear explanations makes content easy to grasp and even enjoyable to learn.
A drug prototype approach uses one drug within each drug family to characterize all members of its group to help you learn about related drugs currently on the market and drugs that will be released once you begin practice.
UNIQUE! Special Interest Topic boxes address timely issues in pharmacology and connect pharmacology content with current trends.
Large print/small print design distinguishes essential “need-to-know” information from “nice-to-know” information.
Limited discussion of adverse effects and drug interactions keeps your limited study time focused on only the most clinically important information.
Reliance on up-to-date evidence-based clinical guidelines ensures that therapeutic uses are clinically relevant.
Integrated and summarized nursing content demonstrates the vital interplay between drug therapy and nursing care.
Coverage of dietary supplements and herbal interactions equips you to alert patients and caregivers to the potential dangers of certain dietary supplements, including interactions with prescribed and over-the-counter drugs and herbal therapies. Additional learning features provide a touchstone for study and review as you complete reading assignments and build a foundation of pharmacologic knowledge.Updated drug content and related nursing content reflect the very latest FDA drug approvals, withdrawals, and evidence-based therapeutic uses.
Expanded and updated content on medication safety prepares you to pass the NCLEX Examination and practice safe medication administration in the clinical setting.
Expanded coverage of pharmacogenomics introduces you to the many different genetic factors that influence drug therapy.
New information on electronic prescribing primes you for nursing practice in the 21st century, as electronic prescribing systems become more common in the clinical setting.
Updated coverage of evidence-based clinical treatment guidelines, particularly those for cholesterol and diabetes management, promotes evidence-based practice in nursing pharmacology.
New chapter (Chapter 39) on nicotine and tobacco abuse highlights our growing understanding of the unique addictive properties of nicotine and the nursing considerations for helping patients improve their health through smoking cessation. Canadian drug names are now included and highlighted with a maple leaf icon to familiarize U.S readers with other trade names they may see and to make the book more useful for Canadian students.
I. INTRODUCTION

۱٫ Orientation to Pharmacology

۲٫ Application of Pharmacology in Nursing Practice

۳٫ Drug Regulation, Development, Names, and Information

II. BASIC PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY

۴٫ Pharmacokinetics

۵٫ Pharmacodynamics

۶٫ Drug Interactions

۷٫ Adverse Drug Reactions and Medication Errors

۸٫ Individual Variation in Drug Responses

III. DRUG THERAPY ACROSS THE LIFESPAN

۹٫ Drug Therapy During Pregnancy and Breast-Feeding

۱۰٫ Drug Therapy in Pediatric Patients

۱۱٫ Drug Therapy in Geriatric Patients

IV. PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM DRUGS

۱۲٫ Basic Principles of Neuropharmacology

۱۳٫ Physiology of the Peripheral Nervous System

۱۴٫ Muscarinic Agonists and Antagonists

۱۵٫ Cholinesterase Inhibitors and Their Use in Myasthenia Gravis

۱۶٫ Drugs That Block Nicotinic Cholinergic Transmission: Neuromuscular Blocking Agents and Ganglionic Blocking Agents

۱۷٫ Adrenergic Agonists

۱۸٫ Adrenergic Antagonists

۱۹٫ Indirect-Acting Antiadrenergic Agents

V. CENTRAL NERVOUS SYSTEM DRUGS

۲۰٫ Introduction to Central Nervous System Pharmacology

۲۱٫ Drugs for Parkinson’s Disease

۲۲٫ Alzheimer’s Disease

۲۳٫ Drugs for Multiple Sclerosis

۲۴٫ Drugs for Epilepsy

۲۵٫ Drugs for Muscle Spasm and Spasticity

۲۶٫ Local Anesthetics

۲۷٫ General Anesthetics

۲۸٫ Opioid (Narcotic) Analgesics, Opioid Antagonists, and Nonopioid Centrally Acting Analgesics

۲۹٫ Pain Management in Patients with Cancer

۳۰٫ Drugs for Headache

۳۱٫ Antipsychotic Agents and Their Use in Schizophrenia

۳۲٫ Antidepressants

۳۳٫ Drugs for Bipolar Disorder

۳۴٫ Sedative-Hypnotic Drugs

۳۵٫ Management of Anxiety Disorders

۳۶٫ Central Nervous System Stimulants and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

۳۷٫ Drug Abuse I: Basic Considerations

۳۸٫ Drug Abuse II: Alcohol

۳۹٫ Drug Abuse III: Nicotine and Smoking NEW!

۴۰٫ Drug Abuse IV: Major Drugs of Abuse Other Than Alcohol and Nicotine

VI: DRUGS THAT AFFECT FLUID AND ELECTROLYTE BALANCE

۴۱٫ Diuretics

۴۲٫ Agents Affecting the Volume and Ion Content of Body Fluids

VII: DRUGS THAT AFFECT THE HEART, BLOOD VESSELS, AND BLOOD

۴۳٫ Review of Hemodynamics

۴۴٫ Drugs Acting on the Renin-Angiotensin-Aldosterone System

۴۵٫ Calcium Channel Blockers

۴۶٫ Vasodilators

۴۷٫ Drugs for Hypertension

۴۸٫ Drugs for Heart Failure

۴۹٫ Antidysrhythmic Drugs

۵۰٫ Prophylaxis of Coronary Heart Disease: Drugs That Help Normalize Cholesterol and Triglyceride Levels

۵۱٫ Drugs for Angina Pectoris

۵۲٫ Anticoagulant, Antiplatelet, and Thrombolytic Drugs

۵۳٫ Management of ST-Elevation Myocardial Infarction

۵۴٫ Drugs for Hemophilia

۵۵٫ Drugs for Deficiency Anemias

۵۶٫ Hematopoietic Agents

VIII. DRUGS FOR ENDOCRINE DISORDERS

۵۷٫ Drugs for Diabetes Mellitus

۵۸٫ Drugs for Thyroid Disorders

۵۹٫ Drugs Related to Hypothalamic and Pituitary Function

۶۰٫ Drugs for Disorders of the Adrenal Cortex

IX. WOMEN’S HEALTH

۶۱٫ Estrogens and Progestins: Basic Pharmacology and Noncontraceptive Applications

۶۲٫ Birth Control

۶۳٫ Drug Therapy of Infertility

۶۴٫ Drugs That Affect Uterine Function

X. MEN’S HEALTH

۶۵٫ Androgens

۶۶٫ Drugs for Erectile Dysfunction and Benign Prostatic Hyperplasia

XI. ANTI-INFLAMMATORY, ANTIALLERGIC, AND IMMUNOLOGIC DRUGS

۶۷٫ Review of the Immune System

۶۸٫ Childhood Immunization

۶۹٫ Immunosuppressants

۷۰٫ Antihistamines

۷۱٫ Cyclooxygenase Inhibitors: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and Acetaminophen

۷۲٫ Glucocorticoids in Nonendocrine Disorders

XII. DRUGS FOR BONE AND JOINT DISORDERS

۷۳٫ Drug Therapy of Rheumatoid Arthritis

۷۴٫ Drug Therapy of Gout

۷۵٫ Drugs Affecting Calcium Levels and Bone Mineralization

XIII. RESPIRATORY TRACT DRUGS

۷۶٫ Drugs for Asthma

۷۷٫ Drugs for Allergic Rhinitis, Cough, and Colds

XIV. GASTROINTESTINAL DRUGS

۷۸٫ Drugs for Peptic Ulcer Disease

۷۹٫ Laxatives

۸۰٫ Other Gastrointestinal Drugs

XV. NUTRITION

۸۱٫ Vitamins

۸۲٫ Drugs for Weight Loss

XVI. CHEMOTHERAPY OF INFECTIOUS DISEASES

۸۳٫ Basic Principles of Antimicrobial Therapy

۸۴٫ Drugs That Weaken the Bacterial Cell Wall I: Penicillins

۸۵٫ Drugs That Weaken the Bacterial Cell Wall II: Cephalosporins, Carbapenems, Vancomycin, Telavancin, Aztreonam, Teicoplanin, and Fosfomycin

۸۶٫ Bacteriostatic Inhibitors of Protein Synthesis: Tetracyclines, Macrolides, and Others

۸۷٫ Aminoglycosides: Bactericidal Inhibitors of Protein Synthesis

۸۸٫ Sulfonamides and Trimethoprim

۸۹٫ Drugs Therapy of Urinary Tract Infections

۹۰٫ Antimycobacterial Agents: Drugs for Tuberculosis, Leprosy, and Mycobacterium avium Complex Infection

۹۱٫ Miscellaneous Antibacterial Drugs: Fluoroquinolones, Metronidazole, Daptomycin, Rifampin, Rifaximin, Bacitracin, and Polymyxins

۹۲٫ Antifungal Agents

۹۳٫ Antiviral Agents I: Drugs for Non-HIV Viral Infections

۹۴٫ Antiviral Agents II: Drugs for HIV Infection and Related Opportunistic Infections

۹۵٫ Drug Therapy of Sexually Transmitted Diseases

۹۶٫ Antiseptics and Disinfectants

XVII. CHEMOTHERAPY OF PARASITIC DISEASES

۹۷٫ Anthelmintics

۹۸٫ Antiprotozoal Drugs I: Antimalarial Agents

۹۹٫ Antiprotozoal Drugs II: Miscellaneous Agents

۱۰۰٫ Ectoparasiticides

XVIII. CANCER CHEMOTHERAPY

۱۰۱٫ Basic Principles of Cancer Chemotherapy

۱۰۲٫ Anticancer Drugs I: Cytotoxic Agents

۱۰۳٫ Anticancer Drugs II: Hormonal Agents, Targeted Drugs, and Other Noncytotoxic Anticancer Drugs

XIX. ADDITIONAL IMPORTANT DRUGS

۱۰۴٫ Drugs for the Eye

۱۰۵٫ Drugs for the Skin

۱۰۶٫ Drugs for the Ear

۱۰۷٫ Miscellaneous Noteworthy Drugs

XX. ALTERNATIVE THERAPY

۱۰۸٫ Dietary Supplements

XXI. TOXICOLOGY

۱۰۹٫ Management of Poisoning

۱۱۰٫ Potential Weapons of Biologic, Radiologic, and Chemical Terrorism

درباره کتاب Pharmacology For Nursing Care ترجمه شده از گوگل


داروسازی برای مراقبت های پرستاری ، نسخه ۸ ، مورد علاقه دانشجویان پرستاری ، دارای یک سبک نوشتاری جذاب ، توضیحات واضح و دقت و ارز بی نظیر بالینی است که به شما کمک می کند درک درستی از داروهای اصلی و پیامدهای آنها داشته باشید – در مقابل فقط حفظ کردن از برخی حقایق ویژگی های جذاب مانند رویکرد نمونه اولیه دارویی ، استفاده از چاپ بزرگ و کوچک برای تشخیص نیاز به دانستن در مقابل محتوای خوب برای دانستن و تمرکز بر مفاهیم مهم پرستاری ، با هدایت توجه به مهمترین موارد ، باعث صرفه جویی در وقت مطالعه می شوید. اطلاعات لازم برای دانستن نسخه جدید همچنین دارای تعداد زیادی به روزرسانی محتوا است تا شما را در مدرسه و تمرین های حرفه ای جلوتر از منحنی نگه دارد.
منحصر بفرد! درگیر کردن سبک نوشتن با توضیحات روشن ، درک مطالب را آسان کرده و حتی از آن لذت می برد.
یک رویکرد نمونه اولیه دارویی برای مشخص کردن همه اعضای گروه خود از یک دارو در خانواده های دارویی استفاده می کند تا به شما کمک کند در مورد داروهای مرتبطی که در حال حاضر در بازار وجود دارد و داروهایی که با شروع تمرین ترشح می شوند ، یاد بگیرید.
منحصر بفرد! جعبه های عناوین ویژه علاقه به موضوعات به موقع در داروشناسی پرداخته و محتوای داروسازی را با روندهای فعلی ارتباط می دهند.
طراحی چاپ بزرگ / چاپ کوچک اطلاعات اساسی “نیاز به دانستن” را از اطلاعات “خوب دانستن” متمایز می کند.
بحث محدود در مورد عوارض جانبی و تداخلات دارویی ، محدودیت زمان مطالعه شما را فقط روی مهمترین اطلاعات بالینی متمرکز می کند.
اتکا به دستورالعمل های بالینی به روز مبتنی بر شواهد ، تضمین می کند که کاربردهای درمانی از نظر بالینی مرتبط هستند.
محتوای یکپارچه و خلاصه پرستاری تأثیر حیاتی بین دارو درمانی و مراقبت های پرستاری را نشان می دهد.
پوشش مکمل های غذایی و تداخلات گیاهی شما را قادر می سازد تا بیماران و مراقبان را از خطرات احتمالی برخی مکمل های غذایی از جمله تداخل با داروهای تجویز شده و بدون نسخه و درمان های گیاهی مطلع سازید. با اتمام تکالیف خواندن و ایجاد پایه ای از دانش داروسازی ، ویژگی های اضافی یادگیری سنگ بنایی برای مطالعه و بررسی فراهم می کنند. محتوای دارویی به روز شده و محتوای مربوط به پرستار ، آخرین مصوبات داروهای FDA ، برداشت ها و استفاده های درمانی مبتنی بر شواهد را نشان می دهد.
مطالب گسترده و به روز شده در مورد ایمنی دارو ، شما را برای گذراندن آزمون NCLEX آماده می کند و تجویز داروی بی خطر را در محیط بالینی انجام می دهید.
پوشش گسترده داروشناسی شما را با عوامل مختلف ژنتیکی موثر در درمان دارویی آشنا می کند.
با متداول شدن سیستم تجویز الکترونیکی در محیط بالینی ، اطلاعات جدیدی در مورد تجویز الکترونیکی برای شما در پرستاری در قرن ۲۱ ایجاد می شود.
پوشش به روز شده از دستورالعمل های درمان بالینی مبتنی بر شواهد ، به ویژه مواردی برای مدیریت کلسترول و دیابت ، عملکرد مبتنی بر شواهد را در داروسازی پرستاری ارتقا می دهد.
فصل جدید (فصل ۳۹) در مورد سو abuse مصرف نیکوتین و دخانیات درک فزاینده ما از خواص اعتیاد آور منحصر به فرد نیکوتین و ملاحظات پرستاری برای کمک به بیماران در بهبود سلامت خود از طریق ترک سیگار را برجسته می کند. نام داروهای کانادایی اکنون با نماد برگ افرا درج و برجسته شده است تا خوانندگان ایالات متحده را با نام های تجاری دیگری که ممکن است ببینند آشنا کند و کتاب را برای دانشجویان کانادایی مفیدتر کند.
مقدمه

۱٫ جهت گیری به داروشناسی

۲٫ کاربرد داروسازی در عمل پرستاری

۳٫ تنظیم ، توسعه ، نام و اطلاعات مربوط به دارو

دوم اصول اساسی داروسازی

۴٫ فارماکوکینتیک

۵٫ فارماکودینامیک

۶٫ تداخلات دارویی

۷٫ واکنشهای جانبی داروها و خطاهای دارویی

۸٫ تنوع فردی در پاسخ های دارویی

III دارو درمانی در سراسر طول عمر

۹٫ دارو درمانی در دوران بارداری و شیردهی

۱۰٫ دارو درمانی در بیماران کودکان

۱۱٫ دارو درمانی در بیماران سالمندان

چهارم داروهای سیستم عصبی پیرامونی

۱۲٫ اصول اساسی نورو فارماکولوژی

۱۳٫ فیزیولوژی سیستم عصبی محیطی

۱۴٫ آگونیست ها و آنتاگونیست های موسکارینی

۱۵٫ مهارکننده های کولین استراز و استفاده از آنها در میاستنی گراویس

۱۶٫ داروهایی که انتقال کولینرژیک نیکوتینی را مسدود می کنند: عوامل انسداد عصبی عضلانی و عوامل مسدود کننده گانگلیونی

۱۷٫ آگونیست های آدرنرژیک

۱۸٫ آنتاگونیست های آدرنرژیک

۱۹٫ عوامل ضد انرژی با اقدام غیرمستقیم

V. داروهای سیستم عصبی مرکزی

۲۰٫ مقدمه ای بر داروسازی سیستم عصبی مرکزی

۲۱٫ داروهایی برای بیماری پارکینسون

۲۲٫ بیماری آلزایمر

۲۳٫ داروهایی برای مولتیپل اسکلروزیس

۲۴٫ داروها برای صرع

۲۵٫ داروهایی برای اسپاسم عضلانی و اسپاستیسیته

۲۶٫ بی حس کننده های موضعی

۲۷٫ بیهوشی عمومی

۲۸٫ مسکن های مخدر (مخدر) ، آنتاگونیست های مواد افیونی و مسکن های غیرمخدر با عملکرد مرکزی

۲۹٫ مدیریت درد در بیماران سرطانی

۳۰٫ داروهایی برای سردرد

۳۱٫ عوامل ضد روان پریشی و استفاده از آنها در اسکیزوفرنی

۳۲٫ داروهای ضد افسردگی

۳۳٫ داروها برای اختلال دو قطبی

۳۴٫ داروهای آرامبخش-خواب آور

۳۵٫ مدیریت اختلالات اضطرابی

۳۶٫ محرک های سیستم عصبی مرکزی و اختلال کمبود توجه / بیش فعالی

۳۷٫ سوuse مصرف مواد مخدر I: ملاحظات اساسی

۳۸٫ سو Ab مصرف مواد مخدر II: الکل

۳۹٫ سو Ab مصرف مواد مخدر III: نیکوتین و سیگار کشیدن جدید!

۴۰٫ سو Ab مصرف مواد مخدر IV: داروهای عمده سو Ab مصرف غیر از الکل و نیکوتین

VI: داروهایی که بر تعادل مایعات و الکترولیت تأثیر می گذارند

۴۱٫ ادرار آورها

۴۲٫ عوامل موثر بر حجم و محتوای یونی مایعات بدن

VII: داروهایی که بر قلب ، رگهای خون و خون تأثیر می گذارند

۴۳٫ بررسی همودینامیک

۴۴٫ داروهایی که بر روی سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون عمل می کنند

۴۵٫ مسدود کننده های کانال کلسیم

۴۶٫ ​​گشاد کننده عروق

۴۷٫ داروهایی برای فشار خون بالا

۴۸٫ داروهایی برای نارسایی قلبی

۴۹٫ داروهای ضد التهابی

۵۰٫ پیشگیری از بیماری کرونر قلب: داروهایی که به عادی سازی سطح کلسترول و تری گلیسیرید کمک می کنند

۵۱٫ داروهایی برای آنژین پکتوریس

۵۲٫ داروهای ضد انعقاد ، ضد پلاکت و ترومبولیتیک

۵۳٫ مدیریت سکته قلبی ST-Elevation

۵۴٫ داروهایی برای بیماری هموفیلی

۵۵٫ داروهایی برای کم خونی کمبود

۵۶٫ عوامل خون ساز

VIII داروهایی برای اختلالات غدد درون ریز

۵۷٫ داروهایی برای دیابت شیرین

۵۸٫ داروها برای اختلالات تیروئید

۵۹٫ داروهای مربوط به عملکرد هیپوتالاموس و هیپوفیز

۶۰٫ داروهایی برای اختلالات قشر آدرنال

نهم تندرستی بانوان

۶۱- استروژن ها و پروژستین ها: برنامه های دارویی و ضدبارداری پایه

۶۲٫ کنترل بارداری

۶۳٫ داروی درمانی ناباروری

۶۴٫ داروهایی که بر عملکرد رحم تأثیر می گذارند

X. سلامت مردان

۶۵٫ آندروژن ها

۶۶٫ داروهایی برای اختلال نعوظ و هیپرپلازی خوش خیم پروستات

XI داروهای ضد التهابی ، ضد آلرژی و ایمونولوژی

۶۷٫ بررسی سیستم ایمنی بدن

۶۸٫ مصونیت دوران کودکی

۶۹٫ سرکوب کننده سیستم ایمنی

۷۰٫ آنتی هیستامین ها

۷۱٫ مهارکننده های سیکلواکسیژناز: داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و استامینوفن

۷۲٫ گلوکوکورتیکوئیدها در اختلالات غیرطبیعی

XII داروهایی برای اختلالات استخوانی و مشترک

۷۳٫ دارو درمانی آرتریت روماتوئید

۷۴٫ داروی درمانی نقرس

۷۵٫ داروهای موثر بر سطح کلسیم و معدنی سازی استخوان

XIII داروهای تراکتور تنفسی

۷۶٫ داروهایی برای آسم

۷۷٫ داروهایی برای رینیت آلرژیک ، سرفه و سرماخوردگی

چهاردهم داروهای گوارشی

۷۸٫ داروهایی برای بیماری زخم معده

۷۹٫ ملین ها

۸۰٫ سایر داروهای دستگاه گوارش

پانزدهم تغذیه

۸۱٫ ویتامین ها

۸۲٫ داروهایی برای کاهش وزن

شانزدهم شیمی درمانی بیماری های عفونی

۸۳٫ اصول اساسی ضد میکروبی درمانی

۸۴٫ داروهایی که دیواره سلول باکتریایی I: پنی سیلین ها را ضعیف می کنند

۸۵٫ داروهایی که سلول های باکتریایی سلول II را ضعیف می کنند: سفالوسپورین ها ، کارباپنم ها ، ونکومایسین ، تلوانسین ، آزترئونام ، تیکوپلانین و فسفومایسین

۸۶٫ بازدارنده های باکتریوستاتیک سنتز پروتئین: تتراسایکلین ها ، ماکرولیدها و غیره

۸۷٫ آمینوگلیکوزیدها: بازدارنده های ضد باکتری سنتز پروتئین

۸۸٫ سولفونامیدها و تریمتوپریم

۸۹٫ داروی درمانی عفونت ادراری

۹۰٫ عوامل ضد میکروب باکتریایی: داروهایی برای عفونت پیچیده سل ، جذام و مایکوباکتریوم آویوم

۹۱٫ داروهای ضد باکتریایی متفرقه: فلوروکینولون ها ، مترونیدازول ، داپتومایسین ، ریفامپین ، ریفاکسیمین ، باسیتراسین و پلی میکسین ها

۹۲٫ عوامل ضد قارچ

۹۳٫ عوامل ضد ویروسی I: داروهایی برای عفونت های ویروسی غیر HIV

۹۴٫ Antiviral Agents II: داروهایی برای عفونت HIV و عفونت های فرصت طلب مرتبط

۹۵٫ درمان دارویی بیماریهای منتقله از راه جنسی

۹۶٫ ضد عفونی کننده ها و ضد عفونی کننده ها

XVII شیمی درمانی بیماریهای انگلی

۹۷٫ ضد کرم ها

۹۸٫ داروهای ضد پروتوزول I: عوامل ضد مالاریا

۹۹٫ Drugs Antiprotozoal II: عوامل گوناگون

۱۰۰٫ اکتوپارازیت کش ها

هجدهم شیمی درمانی سرطان

۱۰۱٫ اصول اساسی شیمی درمانی سرطان

۱۰۲٫ داروهای ضد سرطان I: عوامل سیتوتوکسیک

۱۰۳٫ داروهای ضد سرطان II: عوامل هورمونی ، داروهای هدفمند و سایر داروهای ضدسرطان غیرسیتوتوکسیک

XIX داروهای مهم اضافی

۱۰۴- دارو برای چشم

۱۰۵٫ داروهایی برای پوست

۱۰۶٫ داروهایی برای گوش

۱۰۷٫ داروهای قابل توجه متفرقه

XX درمان جایگزین

۱۰۸٫ مکمل های غذایی

XXI سم شناسی

۱۰۹٫ مدیریت مسمومیت

۱۱۰٫ سلاح های بالقوه تروریسم بیولوژیک ، رادیولوژیک و شیمیایی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله