دانلود کتاب Plant Growth And Health Promoting Bacteria, 2011

نام کتاب: Plant Growth And Health Promoting Bacteria

نویسنده: Marta S. Dardanelli و S. M. Carletti و Dinesh K. Maheshwari

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۴۲۱۳۶۱۲۲, ۹۷۸۳۶۴۲۱۳۶۱۱۵, ۳۶۴۲۱۳۶۱۱۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۴۸

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Plant Growth And Health Promoting Bacteria From Amazon


To cope with the increasing problems created by agrochemicals such as plant fertilizers, pesticides and other plant protection agents, biological alternatives have been developed over the past years. These include biopesticides, such as bacteria for the control of plant diseases, and biofertilizer to improve crop productivity and quality. Especially plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) are as effective as pure chemicals in terms of plant growth enhancement and disease control, in addition to their ability to manage abiotic and other stresses in plants. The various facets of these groups of bacteria are treated in this Microbiology Monograph, with emphasis on their emergence in agriculture. Further topics are Bacillus species that excrete peptides and lipopeptides with antifungal, antibacterial and surfactant activity, plant-bacteria-environment interactions, mineral-nutrient exchange, nitrogen assimilation, biofilm formation and cold-tolerant microorganisms.

درباره کتاب Plant Growth And Health Promoting Bacteria ترجمه شده از گوگل


برای کنار آمدن با مشکلات فزاینده ایجاد شده توسط محصولات شیمیایی مانند کودهای گیاهی ، سموم دفع آفات و سایر عوامل محافظت از گیاهان ، در طی سالهای گذشته گزینه های بیولوژیکی ایجاد شده است. اینها شامل سموم زیستی مانند باکتری ها برای کنترل بیماری های گیاهی و کود بیولوژیکی برای بهبود بهره وری و کیفیت محصول است. به ویژه ریزوباکتریای محرک رشد گیاه (PGPR) علاوه بر توانایی کنترل فشارهای غیرزنی و سایر تنش ها در گیاهان ، از نظر تقویت رشد گیاه و کنترل بیماری به اندازه مواد شیمیایی خالص مثر است. وجوه مختلف این گروه از باکتریها با تاکید بر ظهور آنها در کشاورزی ، در این مونوگرافی میکروبیولوژیک تحت درمان قرار می گیرند. عناوین بعدی گونه های باسیلوس است که با فعالیت ضد قارچی ، ضد باکتریایی و سورفاکتانت ، فعل و انفعالات گیاهان ، باکتری ها و محیط ، تبادل مواد معدنی و مواد مغذی ، جذب نیتروژن ، تشکیل بیوفیلم و میکروارگانیسم های تحمل سرما ، پپتیدها و لیپوپپتیدها را دفع می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله