دانلود کتاب Plastische Chirurgie Mamma Stamm Genitale, 2006

نام کتاب: Plastische Chirurgie Mamma Stamm Genitale

نویسنده: Alfred Berger و Robert Hierner

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۰۰۱۴۳۳, ۹۷۸۳۵۴۰۰۰۱۴۳۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۰۱

حجم کتاب: ۴۸ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Plastische Chirurgie Mamma Stamm Genitale From Amazon


The Cleveland Clinic Foundation, OH. Text provides a comprehensive overview of the clinical development of the class of glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonists. Includes new information from trials using glycoprotein and its role in coronary vascular disease and acute coronary syndromes. Previous edition: c1999. DNLM: Cardiovascular Diseases.

درباره کتاب Plastische Chirurgie Mamma Stamm Genitale ترجمه شده از گوگل


بنیاد کلینیک کلیولند ، OH. متن ، مروری جامع بر رشد بالینی گروه آنتاگونیست های گیرنده های گلیکوپروتئین IIb / IIIa را فراهم می کند. شامل اطلاعات جدید آزمایشات با استفاده از گلیکوپروتئین و نقش آن در بیماری عروق کرونر و سندرم حاد کرونر است. نسخه قبلی: c1999. DNLM: بیماری های قلبی عروقی.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله